Doprava

Cestujeme do zahraničí - Rumunsko


Mobilní telefon

Non Mandatory

Používání mobilních telefonů za volantem bez sady handsfree je zakázáno.

Mandatory

Řidič může telefonovat pouze za předpokladu, že používá sadu handsfree.

Informace na těchto stránkách podle čl. 8 odst. 1 směrnice o bezpečnosti silničního provozu (směrnice (EU) 2015/413/EU) poskytují národní orgány dotčené země. V případě nesouladu mezi zde uváděnými údaji a předpisy platnými v dané zemi mají přednost příslušné vnitrostátní předpisy. Uvedené informace mají výhradně charakter dokumentačního nástroje a Komise nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich obsah nebo jejich přesnost.