Doprava

Cestujeme do zahraničí - Rumunsko


Povolená hladina alkoholu

Maximální povolená hladina alkoholu v krvi [g/l]

0,0 ‰

Zkušený řidič

0,0 ‰

Začínající řidič

0,0 ‰

Řidiči z povolání

Informace na těchto stránkách podle čl. 8 odst. 1 směrnice o bezpečnosti silničního provozu (směrnice (EU) 2015/413/EU) poskytují národní orgány dotčené země. V případě nesouladu mezi zde uváděnými údaji a předpisy platnými v dané zemi mají přednost příslušné vnitrostátní předpisy. Uvedené informace mají výhradně charakter dokumentačního nástroje a Komise nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich obsah nebo jejich přesnost.