Transport

Jadąc za granicę - Polska


Ograniczenia prędkości

Motocykle
Pojazdy o masie poniżej 3,5 t

Standardowe ograniczenia prędkości (o ile znaki drogowe nie dopuszczają inaczej) [km/h]

Speed 50 Speed 60

Teren zabudowany

 • 50 km/h (w godz. 5 – 23)
 • 60 km/h (w godz. 23 – 5)
20

20 km/h na drogach osiedlowych

Speed 90

Teren niezabudowany / pozostałe drogi

Speed 100

Drogi ekspresowe jednojezdniowe i drogi dwujezdniowe co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu Ograniczenia prędkości dla motocykli (również z przyczepą), czterokołowców i motorowerów, którymi przewozi się dzieci w wieku do 7 lat 40 km/h

Speed 120 Speed 140

Autostrady / drogi ekspresowe dwujezdniowe

 • Drogi ekspresowe: 120 km/h
 • Autostrady: 140 km/h 100 km/h na drodze jednojezdniowej (ekspresowej). Zakaz wjazdu dla czterokołowców

Samochody osobowe i dostawcze
Pojazdy o masie poniżej 3,5 t

Standardowe ograniczenia prędkości (o ile znaki drogowe nie dopuszczają inaczej) [km/h]

Speed 50 Speed 60

Teren zabudowany

 • 50 km/h (w godz. 5 – 23)
 • 60 km/h (w godz. 23 – 5)
20

20 km/h na drogach osiedlowych

Speed 90

Teren niezabudowany / pozostałe drogi

Speed 100

Drogi ekspresowe jednojezdniowe i drogi dwujezdniowe co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu

Speed 120 Speed 140

Autostrady / drogi ekspresowe dwujezdniowe

 • Drogi ekspresowe: 120 km/h
 • Autostrady: 140 km/h 100 km/h na drodze jednojezdniowej (ekspresowej)

Samochody osobowe i dostawcze z przyczepami
Pojazdy o masie poniżej 3,5 t

Standardowe ograniczenia prędkości (o ile znaki drogowe nie dopuszczają inaczej) [km/h]

Speed 50 Speed 60

Teren zabudowany

 • 50 km/h (w godz. 5 – 23)
 • 60 km/h (w godz. 23 – 5)
20

20 km/h na drogach osiedlowych

Speed 70

Teren niezabudowany / pozostałe drogi

Speed 80

Autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi dwujezdniowe co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu

Pojazdy ciężarowe
ponad 3,5 t

Standardowe ograniczenia prędkości (o ile znaki drogowe nie dopuszczają inaczej) [km/h]

Speed 50 Speed 60

Teren zabudowany

 • 50 km/h (w godz. 5 – 23)
 • 60 km/h (w godz. 23 – 5)
20

20 km/h na drogach osiedlowych

Speed 70

Teren niezabudowany / pozostałe drogi

Speed 80

Autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi dwujezdniowe co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu

Autobusy

Standardowe ograniczenia prędkości (o ile znaki drogowe nie dopuszczają inaczej) [km/h]

Speed 50 Speed 60

Teren zabudowany

 • 50 km/h (w godz. 5 – 23)
 • 60 km/h (w godz. 23 – 5)
20

20 km/h na drogach osiedlowych

Speed 70

Teren niezabudowany / pozostałe drogi

Speed 80

Autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi dwujezdniowe co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu

Speed 100

Autostrady i drogi ekspresowe dla autobusów wyposażonych w specjalne wyposażenie techniczne

Informacje na tej stronie internetowej, zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dyrektywa (UE) 2015/413/UE), zostały dostarczone przez władze krajowe poszczególnych krajów. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między tymi informacjami a przepisami obowiązującymi w danym kraju, te ostatnie mają pierwszeństwo. Informacje podano wyłącznie do celów dokumentacyjnych i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść lub dokładność.