Transportas

Vykstame į užsienį - Lenkija


Šioje svetainėje skelbiamą informaciją vadovaudamosi Kelių eismo saugos direktyvos (Direktyvos 2015/413/ES) 8 straipsnio 1 dalimi pateikė atitinkamų šalių nacionalinės institucijos. Jei pateikti duomenys skirtųsi nuo kurioje nors šalyje galiojančių taisyklių, viršenybę turės pastarosios taisyklės. Šie duomenys skelbiami tik dokumentavimo tikslais, Komisija nėra atsakinga už jų turinį arba tikslumą.