Transport

Going abroad - Málta


Cuireadh an fhaisnéis atá ar an suíomh gréasáin seo ar fáil de réir Airteagal 8(1) den Treoir um Shábháilteacht ar Bhóithre (Treoir (AE) 2015/413/AE). Is iad údaráis na tíre lena mbaineann an fhaisnéis sin a chuir ar fáil í. Má thagann aon chuid den fhaisnéis sin salach ar na rialacha atá i bhfeidhm in aon tír, is ag na rialacha sin a bheidh tosaíocht. Is ar mhaithe le heolas a chuirtar an fhaisnéis sin ar fáil agus ní ghabhann an Coimisiún aon dliteanas air féin ó thaobh a bhfuil inti ná a cruinneas.