Szállítás

Külföldre utazik? - Írország


Forgalmi jelzőlámpák

Írországban a közlekedési jelzőlámpa egymást követő fényjelzései a következők: zöld, sárga, piros, majd újra zöld. Az egyes fényjelzések jelentése a következő:

Piros fény: „Állj” – meg kell állni a jelzőlámpánál lévő stopvonalon, vagy ha nincs stopvonal, a jelzőlámpa előtt.

Zöld fény: a továbbhaladás kötelező, ha szabad az út. A balra vagy jobbra forduló járművek vezetőinek különösen oda kell figyelniük az úttesten átmenő gyalogosokra, és elsőbbségeket kell adniuk nekik.

Zöld nyíl (alternatív elnevezése angolul: „filter light”): a nyíl irányába a továbbhaladás – feltéve, hogy szabad az út és a továbbhaladás biztonságos – akkor is megengedett, ha egyidejűleg a piros fényjelzés is világít. A járművezetőknek ügyelniük kell arra, hogy ne akadályozzák az esetlegesen arra haladó, villogó kék fényjelzést és szirénát használó sürgősségi járműveket.

Sárga fény: meg kell állni a stopvonalnál vagy, ha nincs stopvonal, a jelzőlámpánál – kivéve, ha a jármű olyan közel van a stopvonalhoz vagy a jelzőlámpához, hogy nem tudna biztonságosan megállni.

Villogó sárga fény: a továbbhaladás biztonságos körülmények között megengedett, de adott esetben elsőbbséget kell adni a más irányból érkező járművek részére.

Villogó sárga nyíl: a továbbhaladás a nyíl irányába biztonságos körülmények között megengedett, de elsőbbséget kell adni a más irányból érkező járművek részére.

Azok a járművezetők, akik figyelmen kívül hagyják a jelzőlámpák fényjelzéseit, 2 büntetőponttal és 120 euróig terjedő pénzbírsággal vagy 5 büntetőponttal és az elmarasztaló ítéletben kiszabott pénzbírsággal sújthatók.

Az ezen a webhelyen a közúti közlekedésbiztonsági irányelv ((EU) 2015/413/EU irányelv) 8. cikkének (1) bekezdése értelmében közzétett információkat az adott tagállam illetékes hatóságai szolgáltatták. Ha a webhelyen található információk és az adott ország közlekedési szabályai között ellentmondás merül fel, az utóbbiak az irányadók. Az adatok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak; a Bizottság nem vállal felelősséget sem a tartalomért, sem az információk pontosságáért.