Μεταφορών

Going abroad

Τηλεφορτώστε δωρεάν την εφαρμογή GoingAbroad

Ποιο είναι το όριο ταχύτητας στους ισπανικούς αυτοκινητόδρομους; Πρέπει να φορώ κράνος όταν κυκλοφορώ με ποδήλατο στη Σουηδία; Η δωρεάν εφαρμογή "European Road Safety" περιέχει όλους τους σημαντικούς κανόνες οδικής ασφάλειας καθώς και μερικά διασκεδαστικά παιχνίδια. Τηλεφορτώστε τη προτού φύγετε στο εξωτερικό.

    

Επιλέξτε χώρα κάνοντας κλικ στον χάρτη

ltu lva est lux svk cze hun rou bgr grc hrv svn pol aut ita che deu nld bel dnk fin swe nor gbr irl cyp esp prt fra mlt lie


Επιλέξτε χώρα από τον κατάλογο

Σύγκριση ανά Χώρα / Θέμα

Οι πληροφορίες αυτού του ιστότοπου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας για την οδική ασφάλεια (Οδηγία (EE) 2015/413/EΕ), παρέχονται από τις αρχές της οικείας χώρας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρεχόμενων πληροφοριών και των κανόνων που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα, υπερισχύουν οι τελευταίοι. Οι πληροφορίες αυτές δίνονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο ή την ακρίβειά τους.