Prevoz

Gremo v tujino -


Informacije na tem spletišču v skladu s členom 8(1) direktive o varnosti v cestnem prometu (Direktiva 2015/413/EU) zagotavljajo zadevni nacionalni organi. V primeru neskladja med objavljenimi informacijami in veljavnimi prometnimi predpisi v posamezni državi veljajo prometni predpisi. Informacije so zgolj dokumentacijsko orodje, Komisija ne sprejema odgovornosti za njihovo vsebino ali točnost.