Navigation path

Additional tools

  • Print version 
  • Decrease text 
  • Increase text 

Cesta do zahraničia -

Informácie uvedené na tejto webovej lokalite poskytujú v súlade s článkom 8 ods. 1 smernice o bezpečnosti cestnej premávky (smernica 2015/413/EÚ) vnútroštátne orgány príslušnej krajiny. V prípade nesúladu majú pravidlá platné v danej krajine prednosť pred poskytnutými údajmi. Údaje majú len dokumentačný charakter a Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah a presnosť.