Transport

Åka utomlands - Frankrike


Hastighetsgränser

Motorcyklar
Fordon under 3,5 t

Standardgränser (när det inte finns andra hastighetsskyltar) [km/tim]

Speed 50

Tätbebyggt område

Speed 80

Landsväg

  • Vid sikt under 50 m: 50 km/tim
Speed 90

Vissa landsvägar med särskilda 90-skyltar

Speed 130 Speed 110

Motorväg/motortrafikled

  • Vid regn/vått väglag: 100 km/tim
  • Vid sikt under 50 m: 50 km/tim

Personbilar och lätta lastbilar
Fordon under 3,5 t

Standardgränser (när det inte finns andra hastighetsskyltar) [km/tim]

Speed 50

Tätbebyggt område

Speed 80

Landsväg

  • 50 km/tim vid sikt under 50 m
Speed 90

Vissa landsvägar med särskilda 90-skyltar

Speed 130 Speed 110

Motorväg/motortrafikled

  • 100 km/tim vid regn/vått väglag
  • 50 km/tim vid sikt under 50 m

Tunga lastbilar
Fordon över 3,5 t

Standardgränser (när det inte finns andra hastighetsskyltar) [km/tim]

Speed 50

Tätbebyggt område

Speed 80

Landsväg

  • 60 km/tim för fordonståg över 12 t
Speed 90 Speed 80

Motorväg/motortrafikled

Bussar

Standardgränser (när det inte finns andra hastighetsskyltar) [km/tim]

Speed 50

Tätbebyggt område

Speed 80

Landsväg

  • 70 km/tim för bussar med ståplatser
Speed 90

Vissa landsvägar med särskilda 90-skyltar

Speed 100 Speed 90

Motorväg/motortrafikled

  • 100 km/tim för bussar under 10 t
  • 70 km/tim för bussar med ståplatser

Uppgifterna på den här webbplatsen kommer från respektive lands behöriga myndigheter i enlighet med artikel 8.1 i trafiksäkerhetsdirektivet (direktiv (EU) 2015/413/EU). Om uppgifterna strider mot ett lands gällande regler, är det de senare som gäller. Uppgifterna tillhandahålls bara i informationssyfte. Kommissionen ansvarar varken för innehållet eller riktigheten.