Doprava

Cestujeme do zahraničí - Francie


Nejvyšší povolená rychlost

Motocykly
Vozidla o hmotnosti do 3,5 t

Nejvyšší povolená rychlost (pokud není vyznačeno jinak) [km/h]

Speed 50

v obci

Speed 80

mimo obec

  • při viditelnosti do 50 m: 50 km/h
Speed 90

Některé komunikace mimo obec označené dopravní značkou nejvyšší dovolené rychlosti 90 km/h

Speed 130 Speed 110

na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla

  • za deště nebo při mokré vozovce: 100 km/h
  • při viditelnosti do 50 m: 50 km/h

Osobní a nákladní vozidla
Vozidla o hmotnosti do 3,5 t

Nejvyšší povolená rychlost (pokud není vyznačeno jinak) [km/h]

Speed 50

v obci

Speed 80

mimo obec

  • při viditelnosti do 50 m: 50 km/h
Speed 90

Některé komunikace mimo obec označené dopravní značkou nejvyšší dovolené rychlosti 90 km/h

Speed 130 Speed 110

na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla

  • za deště nebo při mokré vozovce: 100 km/h
  • při viditelnosti do 50 m: 50 km/h

Těžká nákladní vozidla
o hmotnosti nad 3,5 t

Nejvyšší povolená rychlost (pokud není vyznačeno jinak) [km/h]

Speed 50

v obci

Speed 80

mimo obec

  • 60 km/h u souprav s hmotností nad 12 t
Speed 90 Speed 80

na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla

Autobusy

Nejvyšší povolená rychlost (pokud není vyznačeno jinak) [km/h]

Speed 50

v obci

Speed 80

mimo obec

  • 70 km/h pro městské a dálkové autobusy, v nichž je povoleno stání cestujících
Speed 90

Některé komunikace mimo obec označené dopravní značkou nejvyšší dovolené rychlosti 90 km/h

Speed 100 Speed 90

na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla

  • 100 km/h pro autobusy s hmotností do 10 t
  • 70 km/h pro městské a dálkové autobusy, v nichž je povoleno stání cestujících

Informace na těchto stránkách podle čl. 8 odst. 1 směrnice o bezpečnosti silničního provozu (směrnice (EU) 2015/413/EU) poskytují národní orgány dotčené země. V případě nesouladu mezi zde uváděnými údaji a předpisy platnými v dané zemi mají přednost příslušné vnitrostátní předpisy. Uvedené informace mají výhradně charakter dokumentačního nástroje a Komise nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich obsah nebo jejich přesnost.