Doprava

Cestujeme do zahraničí - Francie


Další pravidla

Triangle

Povinná bezpečnostní výbava vozidel výstražný trojúhelník
reflexní vesta (automobily, nákladní vozidla, autobusy, motocykly, mopedy a traktory) pro případ poruchy, nehody nebo jiného problému na silnici

Při řízení motocyklu a mopedu musí mít jezdci i spolujezdci rukavice odpovídající normě

Informace na těchto stránkách podle čl. 8 odst. 1 směrnice o bezpečnosti silničního provozu (směrnice (EU) 2015/413/EU) poskytují národní orgány dotčené země. V případě nesouladu mezi zde uváděnými údaji a předpisy platnými v dané zemi mají přednost příslušné vnitrostátní předpisy. Uvedené informace mají výhradně charakter dokumentačního nástroje a Komise nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich obsah nebo jejich přesnost.