Liikenne

Liikenteessä ulkomailla - Suomi


Turvavyöt

Turvavyön ja lasten turvavarusteiden käyttö on PAKOLLISTA (muutettu direktiivi 91/671/ETY).

Poikkeukset:

  • taksinkuljettajat
  • viranomaiset (esim. poliisit ja rajavartijat)
  • lyhyitä matkoja (enintään 100 m) kerrallaan ajavat jakeluautot

Tällä liikenneturvallisuusdirektiivin (direktiivi (EU) 2015/413/EU) 8 artiklan 1 kohdan mukaisella sivustolla olevat tiedot ovat peräisin kunkin maan kansallisilta viranomaisilta. Jos sivustolle toimitetut tiedot ovat ristiriidassa jossakin maassa voimassa olevien liikennesääntöjen kanssa, sovelletaan viimeksi mainittuja. Tiedot on annettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin, eikä komissio vastaa niiden sisällöstä tai oikeellisuudesta.