Liikenne

Liikenteessä ulkomailla - Suomi


Kypärä

ei pakollinen pakollinen

Helmet nok

Polkupyörät (suositeltu)

Helmet ok

Mopot

Helmet ok

Moottoripyörät (myös sivuvaunulliset)

Helmet ok

Kevyet ja raskaat kolmipyörät

Helmet ok

Kevyet ja raskaat nelipyörät

Tällä liikenneturvallisuusdirektiivin (direktiivi (EU) 2015/413/EU) 8 artiklan 1 kohdan mukaisella sivustolla olevat tiedot ovat peräisin kunkin maan kansallisilta viranomaisilta. Jos sivustolle toimitetut tiedot ovat ristiriidassa jossakin maassa voimassa olevien liikennesääntöjen kanssa, sovelletaan viimeksi mainittuja. Tiedot on annettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin, eikä komissio vastaa niiden sisällöstä tai oikeellisuudesta.