Liikenne

Liikenteessä ulkomailla - Suomi


Rattijuopumusrajat

Suurin sallittu uloshengitysilman alkoholipitoisuus [mg/l]

0,22 mg/l

Tavalliset kuljettajat

0,22 mg/l

Kokemattomat kuljettajat

0,22 mg/l

Ammattikuljettajat

Tällä liikenneturvallisuusdirektiivin (direktiivi (EU) 2015/413/EU) 8 artiklan 1 kohdan mukaisella sivustolla olevat tiedot ovat peräisin kunkin maan kansallisilta viranomaisilta. Jos sivustolle toimitetut tiedot ovat ristiriidassa jossakin maassa voimassa olevien liikennesääntöjen kanssa, sovelletaan viimeksi mainittuja. Tiedot on annettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin, eikä komissio vastaa niiden sisällöstä tai oikeellisuudesta.