Navigation path

Additional tools

  • Print version 
  • Decrease text 
  • Increase text 

Jadąc za granicę - Estonia

Informacje na tej stronie internetowej, zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dyrektywa 2015/413/UE), zostały dostarczone przez władze krajowe poszczególnych krajów. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między tymi informacjami a przepisami obowiązującymi w danym kraju, te ostatnie mają pierwszeństwo. Informacje podano wyłącznie do celów dokumentacyjnych i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść lub dokładność.