Liikenne

Liikenteessä ulkomailla - Viro


Kaistakohtaiset ajokiellot

Julkiselle liikenteelle ja takseille varatut kaistat on erikseen merkitty.
Polkupyörällä ajo on näillä kaistoilla sallittu, jos merkinnät niin osoittavat.

Muut ajoneuvot voivat ajaa julkiselle liikenteelle ja takseille varatuilla kaistoilla seuraavissa tapauksissa (yhtenäistä sulkuviivaa ei kuitenkaan saa ylittää):

  • ryhmittyessään ennen kääntymistä
  • pysähtyessään ottamaan kyytiin tai jättämään kyydistä matkustajia (ellei tämä haittaa säännöllisen julkisen liikenteen sujumista).

Tällä liikenneturvallisuusdirektiivin (direktiivi (EU) 2015/413/EU) 8 artiklan 1 kohdan mukaisella sivustolla olevat tiedot ovat peräisin kunkin maan kansallisilta viranomaisilta. Jos sivustolle toimitetut tiedot ovat ristiriidassa jossakin maassa voimassa olevien liikennesääntöjen kanssa, sovelletaan viimeksi mainittuja. Tiedot on annettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin, eikä komissio vastaa niiden sisällöstä tai oikeellisuudesta.