Doprava

Cestujeme do zahraničí - Česká republika


Nejvyšší povolená rychlost

Motocykly
Vozidla o hmotnosti do 3,5 t

Nejvyšší povolená rychlost (pokud není vyznačeno jinak) [km/h]

Speed 50

v obci

Speed 90

mimo obec

Speed 110

Rychlostní silnice

  • 80 km/h v zastavěných oblastech
Speed 130

Dálnice

  • 80 km/h v zastavěných oblastech

Osobní a nákladní vozidla
Vozidla o hmotnosti do 3,5 t

Nejvyšší povolená rychlost (pokud není vyznačeno jinak) [km/h]

Speed 50

v obci

Speed 90

mimo obec

Speed 110

Rychlostní silnice

  • 80 km/h v zastavěných oblastech
Speed 130

Dálnice

  • 80 km/h v zastavěných oblastech

Těžká nákladní vozidla
Vozídla o hmotnostni nad 3,5 t

Nejvyšší povolená rychlost (pokud není vyznačeno jinak) [km/h]

Speed 50

v obci

Speed 80

mimo obec

Speed 80

na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla

Autobusy

Nejvyšší povolená rychlost (pokud není vyznačeno jinak) [km/h]

Speed 50

v obci

Speed 90

mimo obec

Speed 110

Rychlostní silnice

Speed 130

Dálnice


Informace na těchto stránkách podle čl. 8 odst. 1 směrnice o bezpečnosti silničního provozu (směrnice (EU) 2015/413/EU) poskytují národní orgány dotčené země. V případě nesouladu mezi zde uváděnými údaji a předpisy platnými v dané zemi mají přednost příslušné vnitrostátní předpisy. Uvedené informace mají výhradně charakter dokumentačního nástroje a Komise nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich obsah nebo jejich přesnost.