Prevoz

Gremo v tujino - Avstrija


Prepovedani vozni pas

Posebni vozni pas lahko uporabljajo samo vozila javnega prevoza, denimo avtobusi.

Omejitev dostopa velja tudi za nekatere druge vrste voznih pasov.

Informacije na tem spletišču v skladu s členom 8(1) direktive o varnosti v cestnem prometu (Direktiva (EU) 2015/413/EU) zagotavljajo zadevni nacionalni organi. V primeru neskladja med objavljenimi informacijami in veljavnimi prometnimi predpisi v posamezni državi veljajo prometni predpisi. Informacije so zgolj dokumentacijsko orodje, Komisija ne sprejema odgovornosti za njihovo vsebino ali točnost.