Under maintenance

Vozniških dovoljenj

Driving licence icon

 

Vozniško dovoljenje po modelu Skupnosti
Medsebojno priznavanje
Kategorije vozil
Izdaja vozniških dovoljenj
Podaljševanje vozniških dovoljenj
Kraja ali izguba vozniškega dovoljenja
Odvzem, preklic in začasni odvzem vozniških dovoljenj
Najmanjše dovoljene starosti
Situacije, ki se nanašajo na države zunaj EU
 
Vozniško dovoljenje po modelu Skupnosti
TOP
 • Ali moram zamenjati svoje staro vozniško dovoljenje za novo vozniško dovoljenje po modelu Skupnosti?

  Ne, stara nacionalna vozniška dovoljenja ostanejo veljavna, dokler ne poteče njihova veljavnost. Kljub temu pa jih morate zamenjati pred potekom veljavnosti. Obdobje veljavnosti je navedeno na vozniškem dovoljenju, vendar lahko zakonodaja države članice, kjer živite, določa krajše obdobje, ki potem obvelja. Svoje vozniško dovoljenje lahko zamenjate tudi prej, če za to posebej zaprosite. Takrat bo za vas izdano novo vozniško dovoljenje po modelu Skupnosti s kategorijami, ki so ustrezne tistim, ki so označene na starem modelu dovoljenja.

 • Kakšne so posledice menjave vozniškega dovoljenja za vozniško dovoljenje po modelu Skupnosti?

  To ne prinaša sprememb glede vaših pravic ali medsebojnega priznavanja, razen v zelo posebnih primerih. Kljub temu velja, da boste z vozniškim dovoljenjem po novem modelu Skupnosti laže uveljavljali svoje pravice in izvajali postopke z administrativnimi organi v državi, kjer imate stalno bivališče.

 • Ali moram imeti vozniško dovoljenje vedno s seboj, kadar vozim?

  To je odvisno od nacionalnih organov držav članic. Če potujete po drugih državah, vam močno priporočamo, da dovoljenje vzamete s seboj, ker je to obvezno v večini držav članic.

 • Ali so nacionalne kategorije, zabeležene v mojem vozniškem dovoljenju, veljavne v drugih državah?

  Nacionalne kategorije so navedene na vozniškem dovoljenju, vendar še niso usklajene z zakonodajo Skupnosti. Ne smete jih zamešati z usklajenimi dodatnimi podkategorijami (A1, B1, C1, C1+E, D1 in D1+E), ki so medsebojno priznane tudi v primeru menjave države stalnega bivališča.

  Primer nacionalne kategorije je T (traktor), ki ne pripada nobeni usklajeni kategoriji ali podkategoriji Skupnosti. V tem primeru država članica, v kateri želite zamenjati vozniško dovoljenje, nima obveznosti, da prizna nacionalno kategorijo, in je morda ne bo zabeležila na vašem vozniškem dovoljenju.

 • Ali lahko zaprosim za dovoljenje v obliki plastične kartice?

  Države članice lahko izbirajo med modelom na plastični kartici in papirnatim modelom. Vozniki, ki želijo zamenjati svoje vozniško dovoljenje, ne morejo izbirati med dvema modeloma v Skupnosti. Izdan jim bo model, ki ga je izbrala država članica, kjer imajo bivališče.

Medsebojno priznavanje
TOP
 • Vozniško dovoljenje, ki ga je izdala država članica, že imam, zdaj pa si urejam bivališče v drugi državi članici. Ali bo moje dovoljenje priznano?

  Člen 1 (2) Direktive 91/439/EGS navaja, da mora gostiteljska država članica priznati dovoljenja, ki so bila izdana v drugi državi članici. Zaradi tega vam vozniškega dovoljenja ni več treba zamenjati, če imate stalno bivališče v drugi državi članici in ne tisti, ki vam je dovoljenje izdala.

  Če je bilo vaše dovoljenje izdano namesto vozniškega dovoljenja, ki je bilo izdano zunaj EU, ga državam članicam ni treba priznati. Če želite ugotoviti, ali je vaše dovoljenje priznano, se obrnite na ustrezne nacionalne organe.

 • Bodo še vedno priznani stari modeli vozniških dovoljenj?

  Da, stari modeli vozniških dovoljenj morajo biti obojestransko priznani s strani držav članic. Čeprav je Direktiva 91/439/EGS vzpostavila načelo medsebojnega priznavanja dovoljenj, obdobja veljavnosti vozniških dovoljenj niso usklajena z zakonodajo Skupnosti. To pomeni, da je v državah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora še vedno veljavnih in uporabljenih zelo veliko različnih modelov vozniških dovoljenj (več kot 110). Večina ni podobna modelu Skupnosti.

 • Spremenil sem svoje stalno bivališče. Ali ima država članica mojega novega bivališča pravico do uvedbe strožjih pravil veljavnosti ali zdravniških pregledov?

  Člen 1 (3) Direktive 91/439/EGS daje državam članicam pooblastilo, da za lastnike vozniških dovoljenj, izdanih v drugih državah članicah, ki imajo stalno bivališče na njihovem ozemlju, določi enaka obdobja veljavnosti in enako pogostost zdravniških pregledov kot za lastnike lastnih nacionalnih dovoljenj. Novo obdobje veljavnosti velja od datuma prenosa stalnega bivališča. Če želite ugotoviti, katero obdobje veljavnosti velja za vas, vam priporočamo, da pregledate primerjalni pregled obdobij veljavnosti v delu I, razdelku B.1, v Interpretacijskem obvestilu Komisije o izdaji vozniških dovoljenj v Skupnosti (objavljeno 28. marca 2002) in se obrnete na krajevne organe za izdajo dovoljenja v državi svojega stalnega bivališča.

Kategorije vozil
TOP
 • Vozniško dovoljenje, ki ga je izdala država članica, že imam mu želim dodati drugo kategorijo. Kaj naj storim?

  Svojo zahtevo morate oddati ustreznim organom države, kjer imate stalno bivališče. Vaše originalno dovoljenje bo zamenjano ob dodajanju nove kategorije.

 • Bom lahko še vedno vozil ista vozila, če zamenjam staro vozniško dovoljenje za novo?

  Če zamenjate staro dovoljenje za novo ali če dobite izdan dvojnik (v primeru izgube ali obrabe), so kategorije, potrjene na novem modelu, večinoma enake tistim na starem. Še naprej imate pravico do vožnje istih kategorij vozil kot prej.

 • Imam vozniško dovoljenje kategorije B (< 3.500 kg). Kakšno prikolico lahko vlečem z vozilom, ki ga vozim, če nimam dodatne kategorije B+E?

  Vaše dovoljenje za kategorijo B je vse, kar potrebujete za vožnjo naslednjih vozil:

  • motorna vozila z največjo dovoljeno maso (NDM), ki ne presega 3.500 kg in nimajo več kot osmih sedežev poleg voznikovega sedeža; motorna vozila v tej kategoriji je dovoljeno kombinirati s prikolico, ki ima največjo dovoljeno maso do 750 kg;
  • kombinacije vlečnega vozila kategorije B in prikolice, pod pogojem, da skupna največja dovoljena masa kombinacije ne presega 3.500 kg in da največja dovoljena masa prikolice ne presega mase nenatovorjenega vlečnega vozila.

  Vozniško dovoljenje B+E je potrebno za vse druge kombinacije vozil z največjo dovoljeno maso, ki ne presega 3.500 kg, in prikolice.

  Spodnja tabela daje primere različnih vozniških dovoljenj, ki jih potrebujete v različnih primerih:

  Vozilo kategorije B    

  Masa nenatovorjenega vozilaNDMNDM prikoliceNDM kombinacijePotrebno vozniško dovoljenjeCommeKomentarjints
  1025 kg1450 kg850 kg2300 kgBMasa nenatovorjenega vlečnega vozila > NDM prikolice in NDM kombinacije < 3.500 kg
  890 kg1375 kg925 kg2300 kgB+EMasa nenatovorjenega vlečnega vozila < NDM prikolice; NDM prikolice > 750 kg
  1875 kg2955 kg745 kg3700 kgBNDM prikolice < 750 kg
  1875 kg2850 kg850 kg3700 kgB+ENDM prikolice > 750 kg in NDM kombinacije > 3.500 kg
 • Ali lahko države članice uvedejo strožja merila za izdajo nekaterih kategorij vozniškega dovoljenja?

  Direktiva 91/439/EGS za kategorijo A1 določa , da smejo države članice uvesti dodatne omejitve.

 • Je dovoljeno voziti vozilo kategorije B1 z dovoljenjem kategorije A1 ali A?

  Države članice to lahko dovolijo, vendar le na svojem ozemlju.

 • Je dovoljeno voziti vozilo kategorije A1 z dovoljenjem kategorije B?

  Države članice to lahko dovolijo, vendar le na svojem ozemlju.

 • Ali smem voziti težko motorno kolo brez omejitev?

  Za vožnjo težkega motornega kolesa je običajno treba dve leti predhodnih izkušenj. Ta zahteva se lahko tudi opusti, če je kandidat star najmanj 21 let in če opravi poseben preizkus spretnosti ter obnašanja (države članice imajo svobodo odločanja, ali bodo dovolile takšen „neposreden dostop“).

Izdaja vozniških dovoljenj
TOP
 • I do not have a driving licence and wish to obtain one. What formalities do I have to complete?

  Izpolniti morate več pogojev:

  • V državi članici, kjer boste zaprosili za dovoljenje, morate imeti svoje stalno bivališče.
  • Opraviti morate teoretične in praktične preizkuse.
  • Izpolniti morate medicinska merila (telesna in duševna sposobnost).
  • Izpolniti morate omejitve minimalne starosti za ustrezno kategorijo vozil.
  • Ne morete imeti več kot enega vozniškega dovoljenja, ki ga je izdala ista država članica, niti če je bilo vaše dovoljenje začasno ali trajno odvzeto.
 • Sem študent in bom prebival v drugi državi Evropske unije, v kateri bom nadaljeval svoj študij. Pridobiti želim vozniško dovoljenje. Kje naj se prijavim?

  Direktiva 91/439/EGS vzpostavlja neobvezno ureditev za študente, ki študirajo v drugi državi. Prijavijo se lahko v državi stalnega bivališča ali v izvorni državi.

  Člen 9 Direktive 91/439/EGS določa „stalno bivališče“ kot mesto, kjer oseba običajno živi (najmanj 185 dni v vsakem koledarskem letu) zaradi osebnih in zaposlitvenih vezi ali, v primeru oseb brez zaposlitvenih vezi, zaradi osebnih vezi, ki kažejo na tesno povezanost med prosilcem in mestom, kjer živi.

  Obiskovanje univerze ali šole ne šteje kot prenos stalnega bivališča.

  Kljub temu pa člen 7(1)(b) Direktive 91/439/EGS določa, da se vozniška dovoljenja izdajajo na podlagi stalnega bivališča na ozemlju države članice, ki izdaja dovoljenje, ali na podlagi dokazila, da prosilec tam študira najmanj šest mesecev.

  V tem primeru se lahko študenti, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje, prijavijo pri organih svoje izvorne države ali svoje gostiteljske države.

 • Dobiti želim vozniško dovoljenje kategorije B. Katere zdravstvene zahteve moram izpolniti?

  Priloga III Direktive 91/439/EGS o vozniških dovoljenjih določa minimalne zahteve za telesno in duševno sposobnost, ki jih morajo izpolniti vozniki.

  Prosilci za dovoljenje kategorije B morajo opraviti zdravniški pregled, če postane med izvajanjem potrebnih postopkov ali med potrebnimi preizkusi očitno, da imajo eno ali več zdravstvenih nezmožnosti, ki so omenjena v prilogi (na primer težave s sluhom, srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, bolezni živčevja itd.).

  Glejte razdelek „NAČELA – Posebne pravice države članice bivališča“, kjer so navedene dodatne podrobnosti, še posebej glede ločitve med skupinama I in II.

 • Postati želim voznik avtobusa. Katere zdravstvene zahteve moram izpolniti?

  V tem primeru spadajo prosilci v skupino 2 v klasifikaciji, ki jo uvaja Direktiva 91/439/EGS. Pred prvo izdajo vozniškega dovoljenja morajo vedno opraviti zdravniški pregled, po tem pa morajo opravljati redne preglede, ki so predpisani z nacionalno zakonodajo.

  Glejte razdelek „NAČELA – Posebne pravice države članice bivališča“, kjer so navedene dodatne podrobnosti, še posebej glede ločitve med skupinama I in II.

 • Ali je mogoče imeti dve vozniški dovoljenji, ki sta ju izdali različni državi članici?

  Način izvajanja preizkusa bodočega voznika je opisan v prilogi II Direktive 91/439/EGS. Preizkus je razdeljen na dve stopnji. Prvi del je preizkus teoretičnega znanja kandidata. Drugi del je praktični preizkus, ki ocenjuje sposobnost kandidata za vožnjo in njegovo obnašanje v prometu.

 • Ali je mogoče imeti dve vozniški dovoljenji, ki sta ju izdali različni državi članici?

  Člen 7(5) Direktive 91/439/EGS jasno določa, da ne sme nihče imeti vozniškega dovoljenja iz več kot ene države članice. To vključuje odvzeta dovoljenja.

Podaljševanje vozniških dovoljenj
TOP
 • Moje dovoljenje bo kmalu poteklo. Kje naj zaprosim za podaljšanje veljavnosti?

  Dovoljenje morate podaljšati pred potekom veljavnosti s prijavo pri organih države, kjer imate stalno bivališče.

 • Sem iz Nizozemske in imam vozniško dovoljenje kategorije B z omejeno veljavnostjo. Selim se v Francijo, kjer se vozniška dovoljenja kategorije B izdajajo z neomejeno veljavnostjo. Moje nizozemsko dovoljenje bo kmalu poteklo. Kakšno bo obdobje veljavnosti za moje novo vozniško dovoljenje?

  Dovoljenje morate podaljšati s prijavo pri organih države, kjer imate stalno bivališče. Ti vam bodo potem izdali nacionalno vozniško dovoljenje z vsemi njegovimi posebnostmi.

  V tem primeru se morate po poteku veljavnosti dovoljenja obrniti na francoske organe. Ti vam bodo izdali francosko dovoljenje z neomejeno veljavnostjo.

 • Svoje stalno bivališče imam zdaj v drugi državi članici. Ali lahko podaljšam svoje vozniško dovoljenje v izvorni državi?

  Ne, v tem primeru ne morete zaprositi za obnovitev vozniškega dovoljenja v izvorni državi. Prošnjo morate oddati pri organih države, kjer imate stalno bivališče. Pri podaljšanju dovoljenja ne morete izbirati, katera država naj vam ga podaljša.

 • Ali moram opraviti zdravniški pregled za podaljšanje svojega vozniškega dovoljenja, ko poteče njegova veljavnost?

  Ko poteče veljavnost vozniškega dovoljenja in morate dovoljenje podaljšati, boste morda potrebovali zdravniško potrdilo. Te zahteve se razlikujejo med državami članicami. Svetujemo vam, da se obrnete na nacionalne organe v državi svojega bivališča.

 • Ali moram predložiti prevod svojega vozniškega dovoljenja, če podaljšam svoje vozniško dovoljenje v drugi državi članici?

  Ne, za podaljšanje vozniškega dovoljenja v drugi državi članici vam prevoda vozniškega dovoljenja ni treba predložiti. Direktiva 91/439/EGS določa, da mora država članica, ki opravlja zamenjavo, preveriti, ali je predloženo dovoljenje še vedno veljavno. Zaradi tega je to odgovornost gostiteljske države članice. Kljub temu so države članice zavezane, da si medsebojno pomagajo pri izvajanju Direktive in da si po potrebi izmenjujejo informacije.

 • Ali pri podaljšanju obdržim pravice, ki sem jih pridobil?

  Splošno velja, da ob podaljšanju dovoljenja ohranite pridobljene pravice.

  Odločitev Komisije 2008/766/ES z dne 25. avgusta 2008 o enakovrednih kategorijah vozniških dovoljenj potrjuje to načelo.

  Kljub temu na nekaterih področjih še vedno veljajo nacionalne zahteve, na primer zdravniški pregledi. Priporočamo, da se posvetujete z nacionalnimi organi 

Kraja ali izguba vozniškega dovoljenja
TOP
 • Kaj naj storim, če že imam vozniško dovoljenje države članice, vendar ga izgubim ali mi je bilo ukradeno?

  Ta primer pokriva člen 8(5) Direktive 91/439/EGS: nadomestno vozniško dovoljenje lahko v primeru izgube ali kraje dobite pri pristojnih organih države, kjer imate stalno bivališče; ti organi poskrbijo za zamenjavo na podlagi informacij v svoji posesti ali, če je to potrebno, dokazila pristojnih organov v državi članici, ki je izdala prvotno dovoljenje.

  Ločiti moramo med dvema različnima situacijama:

  • Če imate stalno bivališče v državi, ki je izdala dovoljenje, lahko zaprosite za dvojnik izvirnega dovoljenja.
  • Če ste rezident države članice EU ali EGP, ki ni izdala dovoljenja, za dvojnik izvirnega dovoljenja ne morete zaprositi. Država članica stalnega bivališča izda novo dovoljenje na podlagi informacij, ki so ji na voljo.
Odvzem, preklic in začasni odvzem vozniških dovoljenj
TOP
 • Kaj moram storiti, če so mi odvzeli vozniško dovoljenje v državi stalnega bivališča?

  Če je država stalnega bivališča različna od države, ki je izdala dovoljenje, so učinki kazni enaki. V celoti velja upravna in kazenska zakonodaja države stalnega bivališča. Dokument ostane odvzet (ali, če je to ustrezno, se nanj zabeleži omejitev).

 • Kaj moram storiti, če so mi odvzeli vozniško dovoljenje v državi, kjer nimam stalnega bivališča?

  V tem primeru velja odločitev države članice le na njenem ozemlju. Ko državljan zapusti državo, ki je izdala kazen, morajo organi dovoljenje vrniti.

Najmanjše dovoljene starosti
TOP
 • Ali za vožnjo vozila kategorije B obstajajo odstopanja od starostne omejitve 18 let?

  Člen 6(2) Direktive 91/439/EGS predvideva naslednjo možnost: Države članice se lahko odločijo, da izjemoma izdajo vozniška dovoljenja od starosti 17 let.

 • Ali so vozniška dovoljenja kategorije B, izdana osebam pod 18 let, priznana s strani drugih držav članic?

  Člen 6(3) Direktive 91/439/EGS določa, da lahko države članice na svojem ozemlju zavrnejo priznanje vozniških dovoljenj, izdanih voznikom, ki še niso dopolnili 18 let, če tako določa zakon.

Situacije, ki se nanašajo na države zunaj EU
TOP
 • Kaj moram storiti, če imam vozniško dovoljenje, izdano v državi, ki ni članica Evropske unije?

  Države članice niso zavezane, da priznajo takšna dovoljenja. To velja tudi v primeru, da je dovoljenje že priznala katera izmed držav članic. Če želite ugotoviti, ali je vaše dovoljenje priznano, se obrnite na nacionalne organe.

 • Kaj moram storiti, če imam mednarodno vozniško dovoljenje?

  Mednarodno vozniško dovoljenje je le prevod vašega nacionalnega vozniškega dovoljenja v angleščino. Namenjeno je na primer za olajšanje preverjanj ali izmenjav dovoljenj. Potrebovali boste tudi veljavno nacionalno vozniško dovoljenje iz države, ki je izdala mednarodno dovoljenje.

  Če želite ugotoviti, ali potrebujete mednarodno dovoljenje, se obrnite na organe države, ki jo želite obiskati.

Zmanjšaj velikost pisavePovečaj velikost pisavePošlji prijateljuRazličica za tiskanje