Under maintenance

Permiselor de conducere

Driving licence icon

 

Modelul comunitar de permis de conducere
Recunoaşterea reciprocă
Categoriile de vehicule
Eliberarea permiselor de conducere
Reînnoirea permiselor de conducere
Furtul sau pierderea permisului de conducere
Retragerea, anularea şi suspendarea permiselor de conducere
Vârste minime
Situaţii legate de ţările din afara UE
 
Modelul comunitar de permis de conducere
TOP
 • Trebuie să schimb vechiul meu permis de conducere cu un nou model comunitar de permis de conducere?

  Nu, vechile permise de conducere naţionale rămân valabile până când expiră. Totuşi, este obligatoriu să fie schimbate înainte de data expirării. Perioada de valabilitate este indicată pe permisul dumneavoastră de conducere, însă dacă legislaţia statului membru în care aveţi domiciliul stabileşte o perioadă mai scurtă, atunci aceasta se va aplica. De asemenea, puteţi să vă schimbaţi permisul mai devreme, făcând o cerere specifică. Ulterior vi se va elibera un nou model comunitar de permis de conducere având categoriile corespunzătoare celor indicate în vechiul model.

 • Care sunt efectele schimbării permisului meu de conducere cu un model comunitar de permis?

  Nu se schimbă nimic, nici în ceea ce priveşte drepturile dumneavoastră, nici în ceea ce priveşte recunoaşterea reciprocă. Totuşi, deţinerea unui nou model comunitar de permis va uşura recunoaşterea drepturilor dumneavoastră şi procedurile cu structurile administrative din ţara în care aveţi domiciliul.

 • Trebuie să am asupra mea permisul de conducere oriunde mă deplasez?

  Aceasta depinde de autorităţile naţionale din statele membre. Totuşi, atunci când călătoriţi într-o altă ţară, se recomandă insistent să aveţi permisul la dumneavoastră, întrucât acest lucru este obligatoriu în majoritatea statelor membre.

 • Categoriile naţionale înregistrate pe permisul meu sunt valabile şi în alte ţări?

  Categoriile naţionale apar pe permisul de conducere, însă nu sunt încă armonizate de legislaţia comunitară. Acestea nu trebuie să fie confundate cu subcategoriile opţionale armonizate (A1, B1, C1, C1+E, D1 şi D1+E), care pot fi reciproc recunoscute în eventualitatea schimbării ţării în care aveţi domiciliul stabil.

  Un exemplu de categorie naţională ar fi categoria T (tractor), care nu corespunde nici unei categorii comunitare armonizate, nici unei subcategorii. În acest caz, statul membru în care doriţi să vă schimbaţi permisul de conducere nu are obligaţia de a recunoaşte categoria naţională şi este posibil să nu o înregistreze pe permisul dumneavoastră.

 • Pot solicita un permis sub forma unui card din plastic?

  Statele membre pot alege între modelul de card din plastic şi modelul din hârtie. Şoferii care doresc să îşi schimbe permisul nu pot alege între cele două modele comunitare. Aceştia vor primi modelul ales de statul membru în care îşi au domiciliul.

Recunoaşterea reciprocă
TOP
 • Deţin deja un permis de conducere eliberat de un stat membru şi îmi stabilesc domiciliul în altul. Îmi va fi recunoscut permisul?

  Articolul 1 alineatul (2) din Directiva 91/439/CEE prevede că permisele de conducere emise de un alt stat membru trebuie recunoscute în statul membru gazdă. Prin urmare, nu mai aveţi nicio obligaţie să vă schimbaţi permisul de conducere dacă domiciliul dumneavoastră stabil este acum într-un alt stat membru decât cel emitent.

  Totuşi, dacă permisul dumneavoastră a fost emis în schimbul unui permis de conducere emis de o ţară nemembră a UE, statul membru nu are nicio obligaţie să îl recunoască. Contactaţi autorităţile naţionale relevante pentru a afla dacă permisul dumneavoastră este recunoscut.

 • Vechile modele de permise de conducere vor fi în continuare recunoscute?

  Da, vechile modele de permise de conducere trebuie să fie recunoscute reciproc de statele membre. Cu toate că Directiva 91/439/CEE stabileşte principiul recunoaşterii reciproce a permiselor de conducere, perioadele de valabilitate ale acestora nu sunt armonizate de legislaţia comunitară. Aceasta înseamnă că un număr foarte mare de diferite modele de permise de conducere (mai mult de 110) sunt în continuare valabile şi în uz în ţările Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European. Majoritatea nu prezintă nicio asemănare cu modelul comunitar.

 • Mi-am schimbat domiciliul stabil. Statul membru în cauză are dreptul să aplice norme mai restrictive privind valabilitatea sau examenele medicale?

  Articolul 1 alineatul (3) din Directiva 91/439/CEE autorizează statele membre să aplice aceleaşi perioade de valabilitate şi aceeaşi frecvenţă a examinărilor medicale pentru posesorii de permise de conducere emise de un alt stat membru, care şi-au stabilit domiciliul stabil pe teritoriul lor şi pentru posesorii de permise de conducere naţionale. Noua perioadă de valabilitate se aplică de la data la care vă stabiliţi domiciliul. Pentru a stabili perioada de valabilitate aplicabilă, vă sfătuim să consultaţi viziunea comparativă a perioadelor de valabilitate în partea I, secţiunea B.1. din Comunicarea interpretativă a Comisiei cu privire la eliberarea permiselor de conducere în Comunitatea Europeană (publicată la 28 martie 2002) şi autorităţile locale responsabile cu acordarea permiselor de conducere din ţara în care aveţi domiciliul.

Categoriile de vehicule
TOP
 • Deţin deja un permis de conducere eliberat de un stat membru şi aş dori să mai adaug o categorie la acesta. Cum ar trebui să procedez?

  Ar trebui să depuneţi cererea dumneavoastră pe lângă autorităţile relevante din statul în care aveţi domiciliul stabil. Permisul dumneavoastră original va fi schimbat la adăugarea unei noi categorii.

 • Dacă îmi schimb vechiul permis de conducere cu unul nou, voi mai putea conduce aceleaşi vehicule?

  Dacă preschimbaţi vechiul dumneavoastră permis de conducere cu unul nou sau dacă se eliberează un duplicat (în caz de pierdere sau deteriorare), categoriile validate pe noul model sunt în cea mai mare parte identice cu cele de pe vechiul model. Aveţi dreptul să conduceţi aceleaşi categorii de autovehicule ca şi înainte.

 • Sunt posesorul unui permis de conducere pentru categoria B (< 3500 kg). Ce tip de remorcă pot să ataşez la vehiculul pe care îl conduc, fără a fi nevoit să obţin un permis pentru categoria B+E?

  Permisul dumneavoastră de conducere pentru categoria B vă permite să conduceţi:

  • autovehicule a căror masă maximă autorizată (MMA) nu depăşeşte 3 500 de kilograme şi care au cel mult opt locuri, în afară de locul conducătorului auto; autovehiculele din categoria aceasta pot fi combinate cu o remorcă cu o greutate maximă autorizată care nu depăşeşte 750 de kilograme;
  • combinaţiile dintre un vehicul tractor din categoria B şi o remorcă, dacă greutatea maximă autorizată a combinaţiei nu depăşeşte 3 500 de kilograme şi greutatea maximă a remorcii nu depăşeşte greutatea descărcată a vehiculelor de remorcare.

  Este necesar un permis de conducere pentru categoriile B+E pentru toate celelalte combinaţii alcătuite dintr-un vehicul a cărui masă maximă autorizată nu depăşeşte 3 500 de kilograme şi o remorcă.

  Tabelul de mai jos oferă exemple ale tipului de permis de conducere necesar în diverse cazuri:

  Vehicul din categoria B    

  Masa la golmassMMAMMA a remorciiMMA a combinaţieiPermis de conducere necesarComentarii
  1025 kg1450 kg850 kg2300 kgBMasa la gol a vehiculului tractor > MMA a remorcii şi MMA a combinaţiei < 3500 kg
  890 kg1375 kg925 kg2300 kgB+EMasa la gol a vehiculului tractor > MMA a remorcii şi MMA a combinaţiei < 3500 kg
  1875 kg2955 kg745 kg3700 kgBMMA a remorcii < 750 kg
  1875 kg2850 kg850 kg3700 kgB+EMMA a remorcii > 750 kg şi MMA a combinaţiei > 3500 kg
 • Statele membre pot impune criterii mai restrictive pentru eliberarea anumitor categorii de permis?

  Pentru categoria A1, Directiva 91/439/CEE prevede că statele membre pot impune norme restrictive suplimentare.

 • Se poate conduce un vehicul din categoria B1 cu un permis pentru categoria A1 sau A?

  Statele membre pot permite acest lucru, însă numai pe teritoriul lor naţional.

 • Se poate conduce un vehicul din categoria A1 cu un permis pentru categoria B?

  Statele membre pot permite acest lucru, însă numai pe teritoriul lor naţional.

 • Pot conduce o motocicletă grea fără restricţii?

  În mod normal, este necesară o experienţă anterioară de doi ani pentru a conduce o motocicletă grea. Totuşi, această cerinţă poate fi eliminată, în cazul în care candidatul are vârsta de cel puţin 21 de ani, cu condiţia promovării unei test specific de verificare a aptitudinilor şi comportamentului (statele membre au libertatea de a decide dacă doresc să acorde acest tip de „acces direct”).

Eliberarea permiselor de conducere
TOP
 • Nu deţin un permis de conducere şi doresc să obţin unul. Care sunt formalităţile care trebuie îndeplinite?

  Trebuie să îndepliniţi un număr de condiţii:

  • Trebuie să aveţi domiciliul stabil pe teritoriul statului membru în care solicitaţi permisul.
  • Trebuie să promovaţi teste teoretice şi practice.
  • Trebuie să îndepliniţi normele medicale (aptitudinile fizice şi psihice).
  • Trebuie să îndepliniţi condiţiile privind vârsta minimă pentru categoria de vehicul în cauză.
  • Nu puteţi deţine mai mult de un permis de conducere emis de acelaşi stat membru, chiar dacă permisul dumneavoastră a fost suspendat sau retras.
 • Sunt student şi mă voi stabili într-o altă ţară din Uniunea Europeană pentru a îmi continua studiile. Doresc să obţin un permis de conducere. Unde ar trebui să fac solicitarea?

  Directiva 91/439/CEE prevede un regim opţional pentru studenţii care merg la studii în altă ţară. Aceştia pot depune cererea fie în ţara în care au domiciliul stabil, fie în ţara lor de origine.

  Articolul 9 din Directiva 91/439/CEE defineşte „domiciliul stabil” drept locul unde o persoană locuieşte permanent, adică cel puţin 185 de zile din fiecare an calendaristic, în urma unor obligaţii personale şi profesionale sau, pentru o persoană fără obligaţii profesionale, în urma obligaţiilor personale care atestă legături puternice între această persoană şi locul unde locuieşte.

  Frecventarea unei universităţi sau a unei şcoli nu implică schimbarea domiciliului stabil.

  Totuşi, articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Directiva 91/439/CEE prevede că permisele de conducere sunt emise cu condiţia ca solicitanţii fie să aibă domiciliul stabil pe teritoriul statului membru care emite permisul sau să poată prezenta documente doveditoare din care să rezulte că studiază pe teritoriul acestui stat de minimum şase luni.

  În acest caz, studenţii care doresc să obţină un permis de conducere pot face solicitarea fie pe lângă autorităţile din statul de provenienţă sau pe lângă cele ale ţării gazdă.

 • Doresc să obţin un permis pentru categoria B. Ce cerinţe medicale trebuie să îndeplinesc?

  Anexa III la Directiva 91/439/CEE privind permisele de conducere stabileşte normele minime de aptitudini fizice şi psihice care trebuie îndeplinite de şoferi.

  Solicitanţii unui permis pentru categoria B trebuie să se supună unui examen medical, dacă, la definirea formalităţilor necesare sau în timpul probelor pe care trebuie să le susţină înaintea obţinerii unui permis de conducere, se constată, la aceştia, una sau mai multe incapacităţi medicale menţionate în anexă (precum probleme de auz, boli cardiovasculare, diabet zaharat, boli neurologice etc.).

  A se vedea secţiunea „PRINCIPII - Prerogative ale statului membru de reşedinţă” pentru mai multe detalii, în special privind distincţia dintre Grupa I şi Grupa II.

 • Vreau să devin şofer de autobuz. Ce cerinţe medicale trebuie să îndeplinesc?

  În acest caz, solicitanţii intră în Grupa 2 din clasificarea stabilită de Directiva 91/439/CEE. Aceştia trebuie să se supună unui examen medical înaintea emiterii primului permis de conducere şi, ulterior, trebuie să se supună oricăror examene periodice impuse în temeiul legislaţiei naţionale.

  A se vedea secţiunea „PRINCIPII - Prerogative ale statului membru de reşedinţă” pentru mai multe detalii, în special privind distincţia dintre Grupa I şi Grupa II.

 • Cum se desfăşoară examenul de conducere?

  Modul în care se desfăşoară examenul de conducere este descris în anexa II la Directiva 91/439/CEE. Examenul este împărţit în două etape. În prima etapă sunt testate cunoştinţele teoretice ale solicitantului. A doua etapă constă într-o probă practică pentru evaluarea aptitudinii solicitantului pentru condus şi a comportamentului în trafic.

 • Se pot deţine două permise de conducere eliberate de diferite state membre?

  Articolul 7 alineatul (5) din Directiva 91/439/CEE prevede, în mod clar, că nicio persoană nu poate deţine un permis de conducere din mai mult de un stat membru. Aceasta include permisele retrase.

Reînnoirea permiselor de conducere
TOP
 • Permisul meu va expira în curând. Unde trebuie să solicit reînnoirea?

  Trebuie să vă reînnoiţi permisul înainte să expire printr-o solicitare către autorităţile statului în care aveţi domiciliul stabil.

 • Sunt din Ţările de Jos şi deţin un permis pentru categoria B cu valabilitate limitată. Mă voi muta în Franţa, unde astfel de permise sunt eliberate pentru o perioadă de valabilitate nelimitată. Permisul meu olandez va expira în curând. Care va fi perioada de valabilitate a noului meu permis de conducere?

  Pentru a vă reînnoi permisul de conducere, trebuie să depuneţi o cerere pe lângă autorităţile statului în care aveţi domiciliul stabil. Acestea vă vor elibera un permis de conducere naţional cu toate caracteristicile specifice.

  În acest exemplu, când permisul dumneavoastră expiră, va trebui să faceţi solicitarea pe lângă autorităţile franceze. Prin urmare, veţi obţine un permis de conducere francez cu o valabilitate nelimitată.

 • Dacă mi-am stabilit domiciliul într-un alt stat membru, îmi pot reînnoi permisul de conducere în ţara de origine?

  Nu, în acest caz nu este posibilă solicitarea către ţara de origine a reînnoirii permisului dumneavoastră de conducere. Solicitarea trebuie făcută pe lângă autorităţile din ţara în care aveţi domiciliul stabil.

 • Trebuie să mă supun unui examen medical pentru a îmi reînnoi permisul de conducere când expiră?

  Când permisul dumneavoastră expiră şi trebuie să fie reînnoit, ar putea fi necesar un certificat medical. Această cerinţă diferă în funcţie de statul membru în cauză. Prin urmare, vă sfătuim să contactaţi autorităţile naţionale din ţara în care aveţi domiciliul.

 • La reînnoirea permisului într-un alt stat membru, trebuie să prezint o traducere a permisului meu de conducere?

  Nu, nu este necesar să furnizaţi o traducere a permisului de conducere atunci când vă reînnoiţi permisul în alt stat membru. Directiva 91/439/CEE prevede că statul membru care efectuează schimbarea trebuie să verifice dacă permisul prezentat este încă valabil. Prin urmare, este responsabilitatea statului membru. Cu toate acestea, statele membre au obligaţia de a îşi oferi asistenţă reciprocă în ceea ce priveşte aplicarea directivei şi, dacă este necesar, de a face schimb de informaţii.

 • La reînnoirea permisului, îmi păstrez drepturile dobândite?

  Ca principiu general, atunci când se reînnoieşte un permis drepturile dobândite sunt păstrate.

  Decizia 2008/766/CE a Comisiei din 25 august 2008 privind echivalenţa între categoriile de permise de conducere confirmă acest principiu.

  Totuşi, normele naţionale se aplică în continuare în anumite domenii, precum examenele medicale. Vă sfătuim să consultaţi autorităţile naţionale.

Furtul sau pierderea permisului de conducere
TOP
 • Cum trebuie să procedez dacă deţin deja un permis de conducere emis de un stat membru, dar îl pierd sau îmi este furat?

  Articolul 8 alineatul (5) din Directiva 91/439/CEE se referă la acest caz: înlocuirea unui permis de conducere pierdut sau furat se poate obţine de la autorităţile competente ale statului în care are domiciliul stabil posesorul permisului de conducere; aceste autorităţi procedează la înlocuirea pe baza informaţiilor de care dispun sau, unde este cazul, a dovezilor de la autorităţile competente ale statelor membre care au emis permisul iniţial.

  Trebuie făcută o distincţie între două situaţii diferite:

  • Dacă v-aţi stabilit domiciliul stabil în statul care a emis permisul, puteţi solicita un duplicat al permisului dumneavoastră original.
  • Dacă sunteţi rezident într-un alt stat membru al UE sau al SEE decât cel care a emis permisul, nu puteţi solicita un duplicat al permisului dumneavoastră original. Statul membru în care aveţi domiciliul stabil eliberează un nou permis pe baza informaţiilor pe care le deţine.
Retragerea, anularea şi suspendarea permiselor de conducere
TOP
 • Cum trebuie să procedez dacă permisul meu de conducere este retras în ţara în care am domiciliul?

  Dacă ţara în care aveţi domiciliul stabil este diferită de statul emitent, efectele sancţiunii sunt identice. Legislaţia administrativă şi legislaţia penală a ţării în care aveţi domiciliu sunt pe deplin aplicabile. Documentul rămâne retras (sau, după caz, se înregistrează o restricţie pe acesta).

 • Cum trebuie să procedez dacă permisul meu de conducere este retras în alt stat decât cel în care am domiciliul?

  În acest caz, decizia unui stat membru se aplică numai pe teritoriul acestuia. Când cetăţeanul părăseşte ţara care a impus sancţiunea, autorităţile sunt obligate să returneze permisul.

Vârste minime
TOP
 • Există derogări de la limita de vârstă de 18 ani pentru conducerea unui vehicul din categoria B?

  Articolul 6 alineatul (2) din Directiva 91/439/CEE prevede această posibilitate. Statele membre pot acorda exceptări şi emite permise de conducere de la vârsta de 16 ani.

 • Sunt recunoscute de alte state membre permisele de conducere pentru categoria B eliberate titularilor cu vârsta sub 18 ani?

  Articolul 6 alineatul (3) din Directiva 91/439/CEE prevede că statele membre pot refuza recunoaşterea valabilităţii, pe teritoriul acestora, a permiselor de conducere emise conducătorilor auto care au mai puţin de 18 ani.

Situaţii legate de ţările din afara UE
TOP
 • Cum trebuie să procedez dacă am un permis de conducere eliberat de o ţară situată în afara Uniunii Europene?

  Statele membre nu au nicio obligaţie să recunoască un astfel de permis, chiar dacă a fost deja recunoscut de unul din acestea. Contactaţi autorităţile naţionale pentru a afla dacă vă recunosc permisul.

 • Cum trebuie să procedez dacă deţin un permis de conducere internaţional?

  Un permis de conducere internaţional nu este altceva decât un document care transpune permisul dumneavoastră naţional în limba engleză. Poate fi folositor, de exemplu, pentru facilitarea controalelor în trafic sau a schimbărilor de permise. Veţi avea nevoie, de asemenea, de un permis de conducere naţional valabil din statul care a emis permisul internaţional.

  Pentru a afla dacă aveţi nevoie de un permis internaţional, contactaţi autorităţile ţării pe care aveţi în plan să o vizitaţi.

Micşorează dimensiunea caracterelorMărește dimensiunea caracterelorTrimite unui prietenVersiune pentru imprimare