Under maintenance

Transportlīdzekļa vadītāja

Driving licence icon

 

Kopienas parauga transportlīdzekļa vadītāja apliecība
Savstarpēja atzīšana
Transportlīdzekļu kategorijas
Transportlīdzekļa vadītāja apliecību izsniegšana
Transportlīdzekļa vadītāja apliecību atjaunošana
Transportlīdzekļa vadītāja apliecības nozagšana vai pazaudēšana
Transportlīdzekļa vadītāja apliecības atņemšana, anulēšana un aizturēšana
Minimālais vecums
Situācijas, kas attiecas uz valstīm ārpus ES
 
Kopienas parauga transportlīdzekļa vadītāja apliecība
TOP
 • Vai man vecā parauga transportlīdzekļa vadītāja apliecība jānomaina pret Kopienas jaunā parauga apliecību?

  Nē, vecā parauga valsts transportlīdzekļa vadītāja apliecības ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām. Tomēr tās obligāti ir jānomaina pirms to derīguma termiņa beigām. Derīguma termiņš ir norādīts jūsu transportlīdzekļa vadītāja apliecībā, taču stāsies spēkā nosacījums, ja likumdošana dalībvalstī, kurā dzīvojat, nosaka īsāku derīgumu termiņu. Iesniedzot īpašu pieprasījumu, apliecību ir iespējams nomainīt arī agrāk. Jums tiks izsniegta jauna Kopienas parauga apliecība, kurā būs norādītas transportlīdzekļa kategorijas, atbilstoši vecā parauga apliecībā norādītajām kategorijām.of validity is indicated on your driving licence, but if the legislation of the Member State where you live sets a shorter period then that will apply. It is also possible to exchange your licence earlier by making a specific request. You will then be issued with a new Community model licence with categories corresponding to those indicated on the old model.

 • Kas mainās, ja savu transportlīdzekļa vadītāja apliecību aizstāju ar Kopienas parauga apliecību?

  Nekas nemainās, ne attiecībā uz jūsu tiesībām, ne attiecībā uz savstarpēju atzīšanu, izņemot ļoti īpašus gadījumus. Tomēr jaunā Kopienas parauga apliecība valsts pārvaldes iestādēm dzīvesvietas valstī atvieglos jūsu tiesību un lietu izskatīšanas atzīšanu.

 • Vai, vadot transportlīdzekli, man vienmēr jāņem līdzi apliecība?

  Tas ir atkarīgs no dalībvalsts valsts iestādēm. Tomēr, dodoties uz citu valsti, īpaši tiek ieteikts apliecību ņemt līdzi, jo vairumam dalībvalstu tā ir obligāta prasība.

 • Vai valstī noteiktās kategorijas, kas uzskaitītas uz apliecības, ir derīgas citās valstīs?

  Valstī noteiktās kategorijas ir redzamas transportlīdzekļa vadītāja apliecībā, bet tās vēl nav saskaņotas Kopienas tiesību aktos. Tās nedrīkst jaukt ar saskaņotajām izvēles apakškategorijām (A1, B1, C1, C1+E, D1 un D1+E), kuras ir savstarpēji atzītas parastās dzīvesvietas valsts maiņas gadījumā.

  Viens valsts kategorijas piemērs ir T (vilcējs) kategorija, kura neatbilst ne saskaņotajai Kopienas kategorijai, ne apakškategorijai. Šajā gadījumā dalībvalstij, kurā vēlaties apmainīt transportlīdzekļa vadītāja apliecību, nav pienākums atzīt valsts kategoriju, un tā var neatzīmēt to jūsu apliecībā.

 • Vai es varu saņemt apliecību kredītkartes formātā?

  Dalībvalstis var izvēlēties vai nu kredītkartes, vai papīra paraugu. Transportlīdzekļu vadītājiem, kas vēlas aizstāt savas apliecības, nav iespēju izvēlēties vienu no diviem Kopienas apliecību paraugiem. Tiem tiks izsniegts apliecības paraugs, kuru izvēlas dzīvesvietas dalībvalsts.

Savstarpēja atzīšana
TOP
 • Man jau ir transportlīdzekļa vadītāja apliecība, ko izsniegusi viena dalībvalsts, bet es apmetos uz dzīvi citā. Vai mana apliecība tiks atzīta par derīgu?

  Direktīvas 91/439/EEK 1. panta 2. punkts nosaka, ka citas dalībvalsts izsniegtas apliecības jāatzīst par derīgām uzņēmējā dalībvalstī. Tāpēc, ja jūsu parastā dzīvesvieta tagad ir cita dalībvalsts nevis tā, kura izsniegusi transportlīdzekļa vadītāja apliecību, jums nav obligāti jāaizstāj sava apliecība.

  Tomēr, ja jūsu transportlīdzekļa vadītāja apliecība tika izdota apmaiņā pret apliecību, ko izsniegusi valsts, kas nav ES valsts, dalībvalstij nav pienākums to atzīt par derīgu. Sazinieties ar attiecīgajām valsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai jūsu apliecība tiks atzīta par derīgu.

 • Vai vecā parauga transportlīdzekļa vadītāja apliecības vēl aizvien tiks atzītas par derīgām?

  Jā, vecā parauga transportlīdzekļa vadītāja apliecības dalībvalstīs ir savstarpēji jāatzīst par derīgām. Kaut gan 91/439/EEK direktīva ir noteikusi apliecību savstarpējas atzīšanas principus, transportlīdzekļa vadītāju apliecību derīguma termiņi Kopienas likumdošanā nav saskaņoti. Tas nozīmē, ka ļoti liels skaits dažādu paraugu transportlīdzekļa vadītāju apliecību (vairāk nekā 110) vēl aizvien ir derīgas un tiek lietotas Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs. Lielākā daļa no tām nelīdzinās Kopienas parauga apliecībai.

 • Esmu nomainījis savu parasto dzīvesvietu. Vai dalībvalstij manā jaunajā dzīvesvietā ir tiesības piemērot stingrākus apliecības derīguma termiņa nosacījumus un medicīniskās pārbaudes?

  Direktīvas 91/439/EEK 1. panta 3. punkts pilnvaro dalībvalstis uz transportlīdzekļa vadītāja apliecības turētājiem, kas ieguvuši parasto dzīvesvietu citā dalībvalstī nevis tajā, kura ir apliecību izdevusi, attiecināt savas valsts noteikumus par apliecības derīguma termiņu un medicīnisko pārbaužu biežumu. Jaunais apliecības derīguma termiņš tiek pielāgots no datuma, kad jūs apmetaties dzīvesvietā. Lai uzzinātu piemērojamo derīguma termiņu, ieteicams skatīt Commission Interpretative Communication on Community driver licensing (Komisijas skaidrojošais paziņojums par Kopienas transportlīdzekļa vadītāja apliecības izsniegšanu) B.1 sadaļas I daļā salīdzinošo uzskatu par derīguma termiņiem (publicēts 2002. gada 28. martā) un konsultēties ar vietējām iestādēm, kas izsniedz transportlīdzekļa vadītāja apliecības, jūsu dzīvesvietas valstī.

Transportlīdzekļu kategorijas
TOP
 • Man jau ir dalībvalsts izsniegta transportlīdzekļa vadītāja apliecība, bet es vēlos tai pievienot citu kategoriju. Kas man jādara?

  Jums ir jāiesniedz pieprasījums attiecīgajām iestādēm valstī, kurā ir jūsu parastā dzīvesvieta. Kad transportlīdzekļa vadītāja apliecībā tiks pievienota jaunā kategorija, jūsu sākotnējā apliecība tiks nomainīta.

 • Ja es apmainīšu savu veco transportlīdzekļa vadītāja apliecību pret jaunu, vai es vēl aizvien varēšu vadīt tos pašus transportlīdzekļus?

  Ja vecā parauga apliecība ir nomainīta pret jaunu vai ir izsniegts tās dublikāts (pazaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā), jaunā parauga apliecībā apstiprinātās kategorijas pārsvarā ir identiskas tām, kuras ir bijušas vecā parauga apliecībā. Jums ir tiesības vadīt tās pašas kategorijas transportlīdzekļus kā iepriekš.

 • Man ir B kategorijas (< 3500 kg) transportlīdzekļa vadītāja apliecība. Kāda veida piekabi es varu pievienot pie vadītā transportlīdzekļa, ja neesmu ieguvis B+E kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību?

  Lai varētu vadīt transportlīdzekli, jums ir nepieciešamas tikai B kategorijas apliecība:

  • mehāniskie transportlīdzekļi, kuru maksimālā atļautā masa (MAM) nepārsniedz 3500 kilogramus un kuriem nav vairāk par astoņām sēdvietām, neskaitot vadītāja sēdekli; šīs kategorijas mehāniskie transportlīdzekļi var tikt apvienoti ar piekabi, kuras maksimālā atļautā masa nepārsniedz 750 kilogramus;
  • B kategorijas vilcēja apvienojums ar piekabi, ja apvienojuma kopējā atļautā masa nepārsniedz 3500 kilogramus un piekabes maksimālā atļautā masa nepārsniedz vilcēja pašmasu.

  Lai vadītu citus transportlīdzekļa apvienojumus ar piekabi, ja kopējā atļautā masa nepārsniedz 3500 kilogramus, ir nepieciešama A B+E kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība.

  Turpmākajā tabulā sniegti piemēri, kāda veida transportlīdzekļa vadītāja apliecības dažādos gadījumos nepieciešamas:

  B kategorijas transportlīdzeklis

  PašmasaMAMPiekabes MAMApvienojuma MAMNepieciešamā vadītāja apliecībaKomentāri
  1025 kg1450 kg850 kg2300 kgBVelkošā transportlīdzekļa pašmasa > piekabes MAM un apvienojuma MAM < 3500 kg
  890 kg1375 kg925 kg2300 kgB+EVelkošā transportlīdzekļa pašmasa > piekabes MAM;  piekabes MAM > 750 kg
  1875 kg2955 kg745 kg3700 kgBPiekabes MAM < 750 kg
  1875 kg2850 kg850 kg3700 kgB+EPiekabes MAM > 750 kg un apvienojuma MAM > 3500 kg
 • Vai dalībvalstis drīkst noteikt stingrākus ierobežojošos kritērijus noteiktas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecības izsniegšanai?

  Direktīva 91/439/EEK A1 kategorijai nosaka, ka dalībvalstīm ir atļauts noteikt papildu ierobežojošus standartus

 • Vai ir atļauts vadīt B1 kategorijas transportlīdzekli ar A1 vai A kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību?

  Dalībvalstis var to atļaut, taču tikai savas valsts teritorijā.

 • Vai ir atļauts vadīt A1 kategorijas transporta līdzekli ar B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību?

  Dalībvalstis var to atļaut, taču tikai savas valsts teritorijā.

 • Vai es bez ierobežojumiem drīkstu vadīt smago motociklu?

  Parasti, lai vadītu smago motociklu, ir nepieciešama divu gadu pieredze braukšanā ar motocikliem. Tomēr šī prasība attiecībā uz iepriekšējo pieredzi var tikt atcelta, ja kandidāts ir vismaz 21 gadu vecs un ir nokārtojis īpašu praktiskās braukšanas prasmes pārbaudi (dalībvalstīm ir tiesības noteikt, vai piešķirt šo “brīvo piekļuvi”).

Transportlīdzekļa vadītāja apliecību izsniegšana
TOP
 • Man nav transportlīdzekļa vadītāja apliecības, taču vēlos to iegūt. Kādas formalitātes man jānokārto?

  Jums jāatbilst vairākiem nosacījumiem:

  • jūsu parastajai dzīvesvietai jābūt valstī, kurā iesniedzat pieteikumu;
  • jums jānokārto teorijas un praktiskās braukšanas eksāmeni;
  • jums jāatbilst medicīniskajiem (fiziskās un garīgās piemērotības) standartiem;
  • jums jāatbilst minimālā vecuma nosacījumiem atbilstošā transportlīdzekļa kategorijā;
  • jūsu īpašumā nevar būt vairāk nekā viena transportlīdzekļa vadītāja apliecība, ko izsniegusi viena dalībvalsts, arī tajā gadījumā, ja jūsu apliecība ir tikusi aizturēta vai atņemta.
 • Esmu students/studente un plānoju pārcelties uz dzīvi citā Eiropas Savienības valstī, lai turpinātu mācības. Vēlos iegūt transportlīdzekļa vadītāja apliecību. Kur man jāpiesakās?

  Direktīva 91/439/EEK paredz izvēles vienošanos studentiem, kuri dodas mācīties citā valstī. Viņi var pieteikties transportlīdzekļa vadītāja apliecības saņemšanai vai nu parastās dzīvesvietas valstī, vai izcelsmes valstī.

  Direktīvas 91/439/EEC 9. pants nosaka, ka “parastā dzīvesvieta" nozīmē vietu, kur persona parasti dzīvo, tas ir vismaz 185 dienas katrā kalendārajā gadā, personīgo un darba saišu dēļ vai, ja personai nav darba saišu, personīgo saišu dēļ, kas rāda ciešu saistību starp šo personu un vietu, kur tā dzīvo.

  Universitātes vai skolas apmeklēšana nenozīmē parastās dzīvesvietas maiņu.

  Turklāt direktīvas 91/439/EEC 7. panta 1. punkta b apakšpunkts nosaka, ka transportlīdzekļa vadītāju apliecības tiek izdotas tikai tiem pretendentiem, kuru parastā dzīvesvieta ir dalībvalstī, kas izdod transportlīdzekļa vadītāja apliecību, vai kas var pierādīt, ka tur ir mācījušies vismaz sešus mēnešus.

  Šajā gadījumā studenti, kas vēlas iegūt transportlīdzekļa vadītāja apliecību, var iesniegt pieteikumu vai nu savas izcelsmes valsts iestādēm, vai uzņēmējas valsts iestādēm.

 • Vēlos iegūt B kategorijas apliecību. Kādas ir medicīniskās prasības, kurām man ir jāatbilst?

  Direktīvas 91/439/EEK par transportlīdzekļa vadītāja apliecībām III pielikums nosaka fiziskās un garīgās piemērotības standartus, kādiem ir jāatbilst transportlīdzekļa vadītājiem.

  B kategorijas apliecības pretendentiem ir jāiziet medicīniskā pārbaude, ja pēc nepieciešamo formalitāšu pabeigšanas vai pārbaužu laikā, kas viņiem ir jāiztur pirms transportlīdzekļa vadītāja apliecības saņemšanas, kļūst redzams, ka viņiem ir viena vai vairākas medicīniskas invaliditātes, kas minētas šajā pielikumā (piemēram, dzirdes problēmas, sirds un asinsvadu slimības, cukura diabēts, neuroloģiskās slimības, u.c.).

  Lai iegūtu papildu informāciju galvenokārt par atšķirībām I un II grupas starpā, skatiet sadaļu “PRINCIPLES -Prerogatives of the Member State of residence” (PRINCIPI – dzīvesvietas dalībvalsts priekšrocības).

 • Vēlos kļūt par autobusa vadītāju. Kādas ir medicīniskās prasības, kurām man ir jāatbilst?

  Šajā gadījumā pretendenti atbilst 2. grupas klasifikācijai, kas noteikta direktīvā 91/439/EEK. Pretendentiem jāiziet medicīniskā pārbaude, pirms viņiem pirmoreiz izsniedz transportlīdzekļa vadītāja apliecību, un pēc tam vadītājiem ir periodiski jāiziet visas pārbaudes, kā to paredz valsts tiesību akti.

  Lai iegūtu papildu informāciju galvenokārt par atšķirībām I un II grupas starpā, skatiet sadaļu “PRINCIPLES - Prerogatives of the Member State of residence” (PRINCIPI – dzīvesvietas dalībvalsts priekšrocības).

 • Kā notiek vadītāja prasmes pārbaudījums?

  Veids, kādā tiek veikta braukšanas pārbaude, ir aprakstīts direktīvas 91/439/EEK II pielikumā. Pārbaude ir sadalīta divās daļās. Pirmajā daļā tiek pārbaudītas pretendenta teorētiskās zināšanas. Otrajā daļā ir praktiskā pārbaude, kurā tiek novērtēta pretendenta sagatavotība vadīt transportlīdzekli un braukšanas prasme transporta plūsmā.

 • Vai man var būt divas, atšķirīgu dalībvalstu izsniegtas, transportlīdzekļa vadītāja apliecības?

  Direktīvas 91/439/EEK 7. panta 5. punkts skaidri nosaka, ka nevienam cilvēkam nav tiesību turēt vairāk nekā vienas dalībvalsts izdotu transportlīdzekļa vadītāja apliecību. Tajā skaitā arī atņemtās apliecības.

Transportlīdzekļa vadītāja apliecību atjaunošana
TOP
 • Manai apliecībai drīz beigsies derīguma termiņš. Kur man jāpiesakās, lai to atjaunotu?

  Apliecība jāatjauno pirms tās derīguma termiņa beigām, piesakoties jūsu parastās dzīvesvietas valsts iestādēs.

 • Dzīvoju Nīderlandē un man ir B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība ar ierobežotu derīguma termiņu. Plānoju doties uz Franciju, kur B kategorijas apliecības tiek izsniegtas uz neierobežotu laiku. Manai Holandē izsniegtajai apliecībai drīz beigsies derīguma termiņš. Cik ilgu laiku jaunā transportlīdzekļa vadītāja apliecība būs derīga?

  Lai atjaunotu transportlīdzekļa vadītāja apliecību, jums jāpiesakās savas parastās dzīvesvietas valsts iestādēs. Tās tad izsniegs jums valsts transportlīdzekļa vadītāja apliecību, kurai būs visas tās īpašās funkcijas.

  Šajā gadījumā, kad jūsu apliecībai beigsies derīguma termiņš, jums jāpiesakās Francijas valsts iestādēs. Līdz ar to jūs iegūsiet apliecību, kas izsniegta Francijā un kurai būs neierobežots derīguma termiņš.

 • Mana parastā dzīvesvieta ir cita dalībvalsts, vai es varu atjaunot transportlīdzekļa vadītāja apliecību savā izcelsmes valstī?

  Nē, šajā gadījumā pieteikties transportlīdzekļa vadītāja apliecības maiņai savā izcelsmes valstī nav iespējams. Jums jāpiesakās valsts iestādēs savas parastās dzīvesvietas valstī. Lai atjaunotu apliecību, nav iespējams izvēlēties divu valstu starpā.

 • Vai man ir jāveic medicīniskās pārbaudes, lai atjaunotu savu apliecību, kad tai ir beidzies derīguma termiņš?

  Ja jūsu transportlīdzekļa vadītāja apliecībai beidzas derīguma termiņš un to ir nepieciešams atjaunot, var būt nepieciešama medicīniskā izziņa. Šī prasība atšķiras atkarībā no dalībvalsts. Tāpēc ir ieteicams sazināties ar valsts iestādēm jūsu dzīvesvietas valstī.

 • Ja transportlīdzekļa vadītāja apliecības atjaunošana ir veikta citā dalībvalstī, vai man ir jāsagatavo tās tulkojums?

  Nē, ja jums nepieciešams veikt transportlīdzekļa vadītāja apliecības atjaunošanu citā dalībvalstī, sagatavot tās tulkojumu nav nepieciešams. Direktīva 91/439/EEK nosaka, ka dalībvalstij, kas nodrošina apliecības nomaiņu, jāpārbauda, vai iesniegtā apliecība vēl aizvien ir derīga. Tāpēc tā ir uzņēmējas dalībvalsts atbildība. Tomēr dalībvalstīm ir pienākums palīdzēt viena otrai direktīvas piemērošanā un, ja nepieciešams, veikt informācijas apmaiņu.

 • Vai, veicot atjaunošanu, es saglabāšu iegūtās tiesības?

  Pēc vispārēja principa, atjaunojot apliecību, iegūtās tiesības tiek saglabātas.

  Komisijas 2008. gada 25. augusta lēmums 2008/766/EK par transportlīdzekļa vadītāja apliecību kategoriju atbilstību šo principu apstiprina.

  Tomēr valsts prasības dažās jomās joprojām ir spēkā, piemēram, medicīniskās pārbaudes. Ieteicams ir konsultēties valsts iestādēs.

Transportlīdzekļa vadītāja apliecības nozagšana vai pazaudēšana
TOP
 • Kas man ir jādara, ja man ir dalībvalsts izsniegta transportlīdzekļa vadītāja apliecība, taču tā ir pazaudēta vai nozagta?

  Direktīvas 91/439/EEK 8. panta 5. punkts paredz šādu gadījumu: transportlīdzekļa vadītāja apliecības vietā, kas, piemēram, ir pazaudēta vai nozagta, aizvietotāju var saņemt no tās valsts kompetentām iestādēm, kurā apliecības turētājam ir parastā dzīvesvieta; šīs iestādes izdod aizvietotāju, pamatojoties uz savā rīcībā esošo informāciju vai, kur tas ir piemērots, pierādījumiem no to dalībvalstu kompetentām iestādēm, kur izdots vadītāja apliecības oriģināls.

  Jānošķir divas dažādas situācijas:

  • ja jūsu parastā dzīvesvieta ir valstī, kas izdevusi transportlīdzekļa vadītāja apliecību, jūs varat lūgt izsniegt jūsu sākotnējās apliecības dublikātu;
  • ja jūsu dzīvesvieta ir cita ES vai EEZ dalībvalsts nevis valsts, kas izdevusi transportlīdzekļa vadītāja apliecību, jūs nevarat prasīt izsniegt jūsu sākotnējās apliecības dublikātu. Parastās dzīvesvietas dalībvalsts izsniedz jaunu apliecību, pamatojoties uz savā īpašumā esošo informāciju.
Transportlīdzekļa vadītāja apliecības atņemšana, anulēšana un aizturēšana
TOP
 • Kas man ir jādara, ja mana transportlīdzekļa vadītāja apliecība manā dzīvesvietas valstī ir atņemta?

  Ja jūsu parastās dzīvesvietas valsts atšķiras no izdevējvalsts, soda sekas ir identiskas. Pilnībā piemērojama ir dzīvesvietas valsts administratīvā un kriminālā likumdošana. Dokuments ir anulēts (vai, vajadzības gadījumā, tam ir reģistrēts ierobežojums).

 • Kas man ir jādara, ja mana transportlīdzekļa vadītāja apliecība ir atņemta citā valstī nevis manā dzīvesvietā?

  Šajā gadījumā dalībvalsts pieņemtais lēmums attiecas tikai uz tās teritoriju. Ja pilsonis atstāj valsti, kas ir uzlikusi sodu, valsts iestādēm ir pienākums apliecību atdot atpakaļ.

Minimālais vecums
TOP
 • Vai bez 18 gadu vecuma ierobežojuma ir citi ierobežojumi, lai vadītu B kategorijas transportlīdzekli?

  Direktīvas 91/439/EEK 6. panta 2. punkts paredz šādu iespēju: dalībvalstis var piešķirt atbrīvojumus un izdot transportlīdzekļa vadītāja apliecības no 17 gadu vecuma.

 • Vai B kategorijas apliecības, kas izsniegtas turētājiem jaunākiem par 18 gadiem, tiek atzītas par derīgām dalībvalstīs?

  Direktīvas 91/439/EEK 6. panta 3. punkts nosaka, ka dalībvalstis var atteikties atzīt par derīgām savā teritorijā apliecības, kas izsniegtas vadītājiem jaunākiem par 18 gadiem.

Situācijas, kas attiecas uz valstīm ārpus ES
TOP
 • Kas man ir jādara, ja man ir transportlīdzekļa vadītāja apliecība, kas izsniegta valstī ārpus Eiropas Savienības?

  Dalībvalstīm nav pienākums atzīt par derīgu šādu apliecību, arī tajā gadījumā, ja to jau kāda no dalībvalstīm ir atzinusi par derīgu. Konsultējieties valsts iestādēs, lai noskaidrotu, vai tās jūsu apliecību atzīst par derīgu.

 • Kas man ir jādara, ja man ir starptautiska transportlīdzekļa vadītāja apliecība?

  Starptautiskā transportlīdzekļa vadītāja apliecība ir nekas vairāk kā dokuments, kurā jūsu valsts vadītāja apliecība ir iztulkota angļu valodā. Tas var noderēt, piemēram, lai atvieglotu pārbaudes uz ceļa vai apliecības aizstāšanu. Jums arī būs nepieciešama derīga valsts transportlīdzekļa vadītāja apliecība no valsts, kas izsniegusi starptautisko apliecību.

  Lai noskaidrotu, vai jums ir nepieciešama starptautiska apliecība, sazinieties ar tās valsts iestādēm, kuru plānojat apmeklēt.

Samazināt rakstzīmju izmēruPalielināt rakstzīmju izmēruNosūtīt draugamIzdrukas variants