Under maintenance

Vairuotojo pažymėjimų

Driving licence icon

 

Bendrijos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas
Abipusis pripažinimas
Transporto priemonių kategorijos
Vairuotojo pažymėjimų išdavimas
Vairuotojo pažymėjimų atnaujinimas
Vairuotojo pažymėjimo vagystė arba pametimas
Vairuotojo pažymėjimų atėmimas, atšaukimas ir laikinas atėmimas
Minimalus amžius
Situacijos, susijusios su ne ES valstybėmis
 
Bendrijos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas
TOP
 • Ar turiu pasikeisti savo seno pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą į Bendrijos naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą?

  Ne, seno pavyzdžio nacionaliniai vairuotojo pažymėjimai lieka galioti iki juose nurodytos datos. Tačiau juos būtina pasikeisti iki jų galiojimo termino pabaigos. Jūsų vairuotojo pažymėjime yra nurodytas galiojimo terminas, bet jeigu valstybės narės, kurioje Jūs gyvenate, teisės aktai nustato trumpesnį galiojimo terminą, tada taikomas pastarasis. Pateikus prašymą, vairuotojo pažymėjimą galima pasikeisti ir anksčiau. Tada Jums bus išduotas Bendrijos naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas su teise vairuoti Jūsų seno pavyzdžio vairuotojo pažymėjime nurodytų kategorijų transporto priemones.

 • Kokios yra teisinės pasekmės, pasikeitus savo vairuotojo pažymėjimą į Bendrijos pavyzdžio pažymėjimą?

  Niekas nesikeičia nei dėl Jūsų teisių, nei dėl pažymėjimo pripažinimo, išskyrus tam tikrus konkrečius atvejus. Tačiau Bendrijos naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo turėjimas palengvina Jūsų teisių pripažinimo procesą ir santykius su viešojo administravimo institucijomis toje valstybėje, kurioje Jūs gyvenate.

 • Ar visada vairuodamas privalau su savimi turėti vairuotojo pažymėjimą?

  Tai priklauso nuo valstybių narių nacionalinių institucijų. Tačiau, keliaujant į kitą valstybę, primygtinai rekomenduojama pasiimti vairuotojo pažymėjimą, nes daugelyje valstybių narių yra privaloma jį turėti su savimi.

 • Ar mano vairuotojo pažymėjime nurodytos nacionalinės kategorijos galioja kitose šalyse?

  Nacionalinės kategorijos vairuotojo pažymėjime nurodomos, bet dar nėra suderintos pagal Bendrijos teisę. Svarbu jų nepainioti su suderintomis pasirenkamosiomis pakategorėmis (A1, B1, C1, C1+E, D1 ir D1+E), kurios yra abipusiai pripažįstamos, persikėlus iš nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės į kitą.

  Pavyzdžiui, nacionalinė T (vilkiko) kategorija neatitinka nei Bendrijos suderintos kategorijos, nei pakategorės. Tokiu atveju valstybė narė, kurioje Jūs pageidaujate pasikeisti savo vairuotojo pažymėjimą, neprivalo pripažinti šios nacionalinės kategorijos ir gali nenurodyti jos Jūsų vairuotojo pažymėjime.

 • Ar galiu pateikti prašymą išduoti vairuotojo pažymėjimą plastikinės kortelės forma?

  Valstybės narės gali pasirinkti plastikinės arba popierinės kortelės formą. Pažymėjimus pasikeisti pageidaujantys vairuotojai negali pasirinkti vienos iš dviejų Bendrijos pažymėjimo formų. Jiems vairuotojo pažymėjimas bus išduotas jų gyvenamosios vietos valstybės narės pasirinkta forma.

Abipusis pripažinimas
TOP
 • Turiu vairuotojo pažymėjimą, išduotą vienoje valstybėje narėje, o ketinu apsigyventi kitoje. Ar ten bus pripažintas mano vairuotojo pažymėjimas?

  Tarybos direktyvos 91/439/EEB 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad vienoje valstybėje narėje išduoti pažymėjimai turi būti pripažįstami priimančiojoje valstybėje narėje. Todėl Jūs neturite pasikeisti savo vairuotojo pažymėjimo, jeigu Jūsų dabartinė nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje, o ne toje, kurioje buvo išduotas pažymėjimas.

  Tačiau, jeigu Jūs keitėte ne ES valstybės išduotą vairuotojo pažymėjimą, valstybės narės neprivalo jo pripažinti. Susisiekite su atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis ir sužinokite, ar Jūsų vairuotojo pažymėjimas yra pripažįstamas.

 • Ar seno pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai taip pat bus pripažįstami?

  Taip, seno pavyzdžio vairuotojo pažymėjimus valstybės narės turi pripažinti. Nors Direktyvoje 91/439/EEB yra įtvirtintas principas dėl vairuotojo pažymėjimų abipusio pripažinimo, Bendrijos teisės aktuose vairuotojo pažymėjimų galiojimo terminas nėra suderintas. Tai reiškia, kad labai daug skirtingų pavyzdžių vairuotojo pažymėjimų (daugiau kaip 110) vis dar galioja ir yra naudojami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybėse. Daugelis jų yra visiškai nepanašūs į Bendrijos pavyzdžio pažymėjimą.

 • Pakeičiau savo nuolatinę gyvenamąją vietą. Ar mano naujos gyvenamosios vietos valstybė narė turi teisę taikyti griežtesnius reikalavimus dėl pažymėjimo galiojimo ar medicininių sveikatos patikrinimų?

  Direktyvos 91/439/EEB 3 straipsnio 1 dalyje numatyta valstybių narių teisė kitos valstybės narės išduotų vairuotojo pažymėjimų savininkams, kurie pakeitė nuolatinę gyvenamąją vietą į kitą valstybę narę, taikyti tokias pačias pažymėjimo galiojimo laiko ir medicininių sveikatos patikrinimų taisykles kaip ir nacionalinių vairuotojo pažymėjimų savininkams. Naujas galiojimo laiko terminas taikomas nuo gyvenamosios vietos pakeitimo dienos. Taikomą galiojimo laiko terminą galite sužinotie advised to consult the comparative view of periods of validity in part I, s Komisijos aiškinamojo komunikato dėl Bendrijos vairuotojo pažymėjimų išdavimo (paskelbta 2002 m. kovo 28 d.) B.1 skyriuje ir nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės pažymėjimus išduodančiose institucijose.

Transporto priemonių kategorijos
TOP
 • Turiu valstybės narės išduotą vairuotojo pažymėjimą, kurį norėčiau papildyti leidimu vairuoti kitos kategorijos transporto priemonę. Ką turėčiau daryti?

  Turėtumėte pateikti prašymą Jūsų nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės atitinkamoms institucijoms. Jūsų ankstesnis vairuotojo pažymėjimas bus pakeistas, pridėjus naują kategoriją.

 • Ar galėsiu vairuoti tokias pat transporto priemones, jeigu pakeisiu savo seną vairuotojo pažymėjimą į naują?

  Pasikeitus seną vairuotojo pažymėjimą į naują arba gavus vairuotojo pažymėjimo dublikatą (praradimo ar nusidėvėjimo atveju), naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjime nurodomos kategorijos yra beveik identiškos nurodytoms sename pažymėjime. Jūs turite teisę vairuoti tokių pačių kategorijų transporto priemones kaip ir anksčiau.

 • Turiu B kategorijos vairuotojo pažymėjimą (< 3500 kg). Kokią priekabą galiu prijungti prie savo vairuojamos transporto priemonės neturėdamas B+E kategorijos vairuotojo pažymėjimo?

  Turėdamas B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, galite vairuoti:

  • motorines transporto priemones, kurių leidžiamas maksimalus svoris (MAM) yra ne didesnis kaip 3500 kilogramų ir kurios, be vairuotojo vietos, turi ne daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas; šios kategorijos transporto priemonės gali būti sujungtos su priekaba, kurios leidžiamas maksimalus svoris yra ne didesnis kaip 750 kilogramų;
  • vilkiko ir priekabos junginius, priskiriamus prie B kategorijos, kurių leidžiamas maksimalus svoris yra ne didesnis kaip 3500 kilogramų, o leidžiamas maksimalus vilkiko svoris neviršija nepakrauto vilkiko svorio.

  A B+E kategorijos vairuotojo pažymėjimas leidžia vairuoti visus kitus transporto priemonių junginius, susidedančius iš transporto priemonės, kurios leidžiamas maksimalus svoris yra ne didesnis kaip 3500 kilogramų, ir priekabos.

  Toliau lentelėje pateikti pavyzdžiai, kokios kategorijos vairuotojo pažymėjimas reikalingas konkrečiais atvejais:

  B kategorijos transporto priemonė

  Nepakrautos transporto priemonės svorisMAMPriekabos MAMMAM of the combination Junginio MAMReikalingas vairuotojo pažymėjimasPastabos
  1025 kg1450 kg850 kg2300 kgBNepakrautos velkančios transporto priemonės svoris > priekabos MAM ir junginio MAM < 3500 kg
  890 kg1375 kg925 kg2300 kgB+ENepakrautos velkančios transporto priemonės svoris < priekabos MAM; priekabos MAM > 750 kg
  1875 kg2955 kg745 kg3700 kgBPriekabos MAM < 750 kg
  1875 kg2850 kg850 kg3700 kgB+EPriekabos MAM > 750 kg, o junginio MAM > 3500 kg
 • Ar gali valstybės narės nustatyti griežtesnes tam tikrų kategorijų vairuotojo pažymėjimo išdavimo taisykles?

  Pagal Direktyvą 91/439/EEB papildomus griežtesnius reikalavimus valstybės narės gali nustatyti A1 kategorijai.

 • Ar leidžiama vairuoti B1 kategorijos transporto priemonę, turint A1 ar A kategorijų vairuotojo pažymėjimą?

  Valstybės narės gali tai leisti, bet tik savo šalies teritorijoje.

 • Ar leidžiama vairuoti A1 kategorijos transporto priemonę, turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą?

  Valstybės narės gali tai leisti, bet tik savo šalies teritorijoje.

 • Ar galiu vairuoti sunkųjį motociklą be jokių apribojimų?

  Norint vairuoti sunkųjį motociklą, paprastai reikia turėti dvejų metų vairavimo patirtį. Tačiau šis reikalavimas gali būti netaikomas, jeigu kandidatui yra ne mažiau kaip 21 metai ir jis yra išlaikęs specialų įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą (valstybės narės savarankiškai nusprendžia, ar jos taikys tokį būdą, leidžiantį iš karto įgyti teisę vairuoti).

Vairuotojo pažymėjimų išdavimas
TOP
 • Neturiu vairuotojo pažymėjimo, bet norėčiau jį įgyti. Kokius formalumus turiu atlikti?

  Jūs turite atitikti keletą sąlygų:

  • Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti toje valstybėje narėje, kurioje pateikiate prašymą.
  • Turite išlaikyti teorijos ir praktikos egzaminus.
  • Turite atitikti sveikatos (fizinės ir psichinės) reikalavimus.
  • Turite atitikti tam tikros kategorijos transporto priemonėms vairuoti nustatytas minimalaus amžiaus sąlygas.
  • Negalite turėti daugiau kaip vieno toje pačioje valstybėje narėje išduoto vairuotojo pažymėjimo, net jeigu Jūsų pažymėjimas buvo apribotas ar atimtas.
 • Esu studentas, ketinu apsigyventi kitoje Europos Sąjungoje valstybėje tęsti studijų. Norėčiau įgyti vairuotojo pažymėjimą. Kur turėčiau kreiptis?

  Į kitą valstybę išvykstantiems studijuoti studentams Direktyvoje 91/439/EEB numatyta galimybė pasirinkti. Jie gali kreiptis į savo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę arba į savo kilmės valstybę.

  Direktyvos 91/439/EEB 9 straipsnyje „nuolatinė gyvenamoji vieta“ apibrėžiama kaip vieta, kurioje asmuo paprastai gyvena, t. y. bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais, dėl asmeninių ir darbo ryšių arba, jei asmuo darbo ryšių neturi, dėl asmeninių ryšių, kurie artimai sieja asmenį su vieta, kurioje jis ar ji gyvena.

  Universiteto ar mokyklos lankymas nelaikomas nuolatinės gyvenamosios vietos pakeitimu.

  Tačiau pagal Direktyvos 91/439/EEB 7 straipsnio 1 dalies b punktą vairuotojo pažymėjimai yra išduodami kandidatams į vairuotojus, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra pažymėjimą išduodančios valstybės narės teritorijoje arba kurie gali pateikti įrodymų, kad jie yra ten studijavę bent šešis mėnesius.

  Tokiu atveju, vairuotojo pažymėjimą įgyti pageidaujantys studentai gali kreiptis arba į jų kilmės, arba į priimančiosios valstybės institucijas.

 • Norėčiau įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Kokius medicininius reikalavimus turiu atitikti?

  Direktyvos dėl vairuotojų pažymėjimų 91/439/EEB III priede yra nustatytos vairuotojams taikomos minimalios fizinės ir psichinės sveikatos normos.

  Kandidatai B kategorijos vairuotojo pažymėjimui gauti turi pasitikrinti sveikatą jei atlikus būtinus formalumus ar egzaminų, kuriuos jie turi išlaikyti prieš gaudami vairuotojo pažymėjimą, metu tampa akivaizdu, jog jie turi vieną ar daugiau šiame priede išvardytų sveikatos sutrikimų (klausos sutrikimai, širdies ir kraujagyslių ligos, cukrinis diabetas, neurologinės ligos ir pan.).

  Dėl išsamesnės informacijos, ypač dėl I ir II grupių atskyrimo, žiūrėti skyrių „PRINCIPAI“- Prerogatives of the Member State of residence“ .

 • Noriu tapti autobuso vairuotoju. Kokius medicininius reikalavimus turiu atitikti?

  Šiuo atveju kandidatai į vairuotojus patenka į Direktyvoje 91/439/EEB nustatytos klasifikacijos 2 grupę. Jie privalo pasitikrinti sveikatą prieš jiems išduodant pirmąjį vairuotojo pažymėjimą, o vėliau privalo tikrintis sveikatą nacionaliniuose teisės aktuose nustatytu dažnumu.

  Dėl išsamesnės informacijos, ypač dėl I ir II grupių atskyrimo, žiūrėti skyrių „PRINCIPAI“- Prerogatives of the Member State of residence“.

 • Kaip vyksta vairavimo egzaminas?

  Vairavimo egzamino vykdymo tvarka aprašyta Direktyvos 91/439/EEB II priede. Egzaminas suskirstytas į du etapus. Pirmame etape tikrinamos kandidato teorinės žinios. Antrą etapą sudaro praktinis egzaminas, kuriame patikrinami kandidato įgūdžiai vairuoti ir elgsena eismo situacijose.

 • Ar galima turėti du skirtingose valstybėse narėse išduotus vairuotojo pažymėjimus?

  Tarybos direktyvos 91/439/EEB 7 straipsnio 5 dalyje aiškiai nurodyta, kad joks asmuo negali turėti daugiau kaip vienos valstybės narės vairuotojo pažymėjimo. Ši nuostata taikoma ir atimtiems vairuotojo pažymėjimams.

Vairuotojo pažymėjimų atnaujinimas
TOP
 • Greitai baigsis mano vairuotojo pažymėjimo galiojimo terminas. Kur turėčiau kreiptis dėl atnaujinimo?

  Iki Jūsų vairuotojo pažymėjimo galiojimo termino pabaigos turite pateikti Jūsų nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės atitinkamoms institucijoms prašymą pažymėjimui atnaujinti.

 • Esu iš Nyderlandų ir turiu riboto galiojimo termino B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Ketinu persikelti gyventi į Prancūziją, kur B kategorijos vairuotojo pažymėjimai išduodami neribotam laikotarpiui. Greitai baigsis Olandijoje išduoto mano vairuotojo pažymėjimo galiojimo terminas. Kokiam galiojimo terminui bus man išduotas naujas vairuotojo pažymėjimas?

  Norėdami atnaujinti savo vairuotojo pažymėjimą, turite kreiptis į Jūsų nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės institucijas. Jos Jums išduos nacionalinį vairuotojo pažymėjimą, kuriam būdingi tam tikri ypatumai.

  Remiantis pateiktu pavyzdžiu, kai baigsis Jūsų vairuotojo pažymėjimo galiojimas, turėsite kreiptis į Prancūzijos institucijas. Vadinasi, Jums bus išduotas Prancūzijos neriboto galiojimo termino vairuotojo pažymėjimas.

 • Ar galiu, persikėlęs nuolat gyventi į kitą valstybę narę, atnaujinti savo vairuotojo pažymėjimą savo kilmės valstybėje?

  Ne, tokiu atveju negalite kreiptis į Jūsų kilmės valstybės institucijas dėl vairuotojo pažymėjimo atnaujinimo. Jūs turite kreiptis į savo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės institucijas. Dėl vairuotojo pažymėjimo atnaujinimo negalima pasirinkti iš šių dviejų valstybių.

 • Ar turiu pasitikrinti sveikatą, norėdamas atnaujinti savo vairuotojo pažymėjimą, kai baigiasi jo galiojimo terminas?

  Kai reikia atnaujinti vairuotojo pažymėjimą dėl besibaigiančio galiojimo termino, gali reikėti pateikti sveikatos pažymą. Šis reikalavimas priklauso nuo konkrečios valstybės narės. Todėl rekomenduojame kreiptis į savo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės nacionalines institucijas.

 • Ar atnaujindamas vairuotojo pažymėjimą kitoje valstybėje narėje turiu pateikti vairuotojo pažymėjimo vertimą?

  Ne, nebūtina patekti vairuotojo pažymėjimo vertimo, kai kreipiatės dėl vairuotojo pažymėjimo atnaujinimo kitoje valstybėje narėje. Tarybos direktyvos 91/439/EEB nurodyta, kad pažymėjimą keičianti valstybė narė turi patikrinti, ar pateiktas vairuotojo pažymėjimas dar galioja. Tai tenka priimančiosios valstybės narės atsakomybėn. Tačiau, valstybės narės privalo padėti viena kitai įgyvendinti Direktyvą ir, kai reikia, keistis informacija.

 • Ar atnaujindamas vairuotojo pažymėjimą išsaugau savo įgytas teises?

  As a general principl atnaujinus vairuotojo pažymėjimą, įgytos teisės yra išsaugomos.

  2008 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos sprendimas 2008/766/EB dėl vairuotojo pažymėjimų kategorijų atitikmenų patvirtina šį principą.

  Tačiau tam tikrais klausimais, pavyzdžiui, dėl medicininių sveikatos patikrinimų, taikomi nacionaliniai reikalavimai. Rekomenduojame konsultacijos kreiptis į nacionalines institucijas.

Vairuotojo pažymėjimo vagystė arba pametimas
TOP
 • Ką turiu daryti, jeigu pamečiau valstybės narės išduotą vairuotojo pažymėjimą arba jį iš manęs pavogė?

  Direktyvos 91/439/EEB 8 straipsnio 5 dalyje numatytas toks atvejis: Išduoti naują vairuotojo pažymėjimą vietoj to, kuris buvo pamestas ar pavogtas, gali kompetentingos institucijos tos valstybės, kurioje yra nuolatinė savininko gyvenamoji vieta; tos institucijos naują pažymėjimą išduoda remdamosi turima informacija arba, jei reikia, įrodymais, gautais iš ankstesnį vairuotojo pažymėjimą išdavusios valstybės narės kompetentingų institucijų.

  Reikia skirti dvi skirtingas situacijas:

  • Jeigu Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra toje valstybėje, kuri Jums išdavė vairuotojo pažymėjimą, tai galite kreiptis dėl savo ankstesnio vairuotojo pažymėjimo dublikato išdavimo.
  • Jeigu Jūs esate ES ar EEE valstybės narės gyventojas, tačiau ne tos valstybės, kuri Jums išdavė vairuotojo pažymėjimą, Jūs negalite kreiptis dėl savo ankstesnio vairuotojo pažymėjimo dublikato išdavimo. Nuolatinės gyvenamosios vietos valstybė narė, remdamasi turima informacija, išduos naują vairuotojo pažymėjimą.
Vairuotojo pažymėjimų atėmimas, atšaukimas ir laikinas atėmimas
TOP
 • Ką turėčiau daryti, jeigu mano vairuotojo pažymėjimas mano nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje yra iš manęs atimtas?

  Jeigu Jūsų nuolatinės gyvenamosios vietos ir vairuotojo pažymėjimą išdavusios valstybės yra skirtingos, nuobaudos teisinės pasekmės vis tiek yra identiškos.  Nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės administracinė ir baudžiamoji teisė yra taikoma visa apimtimi. Dokumentas lieka atimtas (arba jame įrašomas apribojimas, jeigu tai yra taikoma).

 • Ką turėčiau daryti, jeigu mano vairuotojo pažymėjimas yra iš manęs atimtas ne mano nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje?

  Tokiu atveju valstybės narės sprendimas taikomas tik jos teritorijoje. Kai pilietis išvyksta iš šalies, kuri jam skyrė nuobaudą, tos šalies institucijos privalo vairuotojo pažymėjimą jam grąžinti.

Minimalus amžius
TOP
 • Ar yra kokių nukrypimų nuo 18 metų amžiaus reikalavimo B kategorijos transporto priemonių vairuotojams?

  Direktyvos 91/439/EEB 6 straipsnio 2 dalyje numatyta tokia galimybė: Valstybės narės gali numatyti išimtis ir išduoti vairuotojo pažymėjimus nuo 17 metų amžiaus.

 • Ar B kategorijos vairuotojo pažymėjimus, išduotus 18 metų neturintiems asmenims, pripažįsta kitos valstybės narės?

  Tarybos direktyvos 91/439/EEB 6 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad valstybės narės gali atsisakyti pripažinti galiojančiais savo teritorijoje vairuotojo pažymėjimus, išduotus 18 metų neturintiems asmenims.

Situacijos, susijusios su ne ES valstybėmis
TOP
 • Ką turėčiau daryti, jeigu mano vairuotojo pažymėjimas yra išduotas ne Europos Sąjungos valstybės?

  Valstybės narės neprivalo pripažinti tokio vairuotojo pažymėjimo, net jeigu viena iš jų jį pripažino. Susisiekite su nacionalinėmis institucijomis ir sužinokite, ar jos Jūsų vairuotojo pažymėjimą pripažįsta.

 • Ką turėčiau daryti, jeigu turiu tarptautinį vairuotojo pažymėjimą?

  Tarptautinis vairuotojo pažymėjimas yra tiktai dokumentas, kuriame Jūsų nacionalinis vairuotojo pažymėjimas yra išverstas į anglų kalbą. Jo gali prireikti, pavyzdžiui, patikrinimo kelyje metu arba keičiant vairuotojo pažymėjimą. Taip pat jūs turite turėti tarptautinį vairuotojo pažymėjimą išdavusios valstybės nacionalinį vairuotojo pažymėjimą.

  Ar Jums reikia tarptautinio vairuotojo pažymėjimo, sužinosite susiekę su šalies, į kurią ketinate keliauti, institucijomis.

Sumažinti šriftąPadidinti šriftąNusiųsti drauguiVariantas spausdinti