Under maintenance

Vezetői engedély

Driving licence icon

 

A Közösségi minta szerinti vezetői engedély
Kölcsönös elismerés
Járműkategóriák
Vezetői engedélyek kiállítása
A vezetői engedélyek megújítása
Vezetői engedély ellopása vagy elvesztése
Vezetői engedélyek bevonása, valamint végleges és ideiglenes visszavonása
Korhatárok
Az EU-n kívüli országokra vonatkozó tudnivalók
 
A Közösségi minta szerinti vezetői engedély
TOP
 • Kötelező lecserélnem régi vezetői engedélyemet az új, közösségi minta szerintire?

  Nem, mivel a régi vezetői engedélyek a lejárati dátumig érvényesek maradnak. Kötelező azonban lecserélni őket, még mielőtt lejárnának. Az érvényességi időszak a vezetői engedélyen van feltüntetve, de ha a tartózkodási hely szerinti ország törvényei ennél rövidebb időszakot írnak elő, akkor ez a rövidebb időszak a mérvadó. Külön kérésre a vezetői engedély korábban is cserélhető. Ilyenkor a régi minta szerinti engedélyen szereplő kategóriáknak megfelelő új, közösségi minta szerinti vezetői engedélyt kap.

 • Milyen következményekkel jár, ha régi vezetői engedélyemet lecserélem a közösségi minta szerinti vezetői engedélyre?

  Néhány nagyon ritka esetet kivéve semmi nem változik, sem az Ön jogaira, sem pedig a kölcsönös elismerésre nézve. Az új, közösségi minta szerinti vezetői engedély ugyanakkor megkönnyíti a tartózkodási hely szerinti ország adminisztratív szerveinél a jogok érvényesítését és az eljárások lefolytatását.

 • Vezetéskor mindig magamnál kell tartanom a vezetői engedélyemet?

  Ez az egyes tagállamok nemzeti hatóságainak előírásaitól függ. Amikor azonban más országba utazik, javasolt a vezetői engedélyt magánál tartani, mert a legtöbb tagállamban ez kötelező.

 • Fel vannak tüntetve a vezetői engedélyemen az országomban érvényben lévő kategóriák?

  A vezetői engedélyen fel vannak tüntetve az országok szerinti kategóriák, de ezeket a közösségi törvények még nem harmonizálták. Nem keverendők össze a harmonizált opcionális alkategóriákkal (A1, B1, C1, C1+E, D1 és D1+E), melyek a tartózkodási hely szerinti ország megváltozásakor kölcsönösen elismerhetők.

  A nemzeti kategória egy példája a T (vontató) kategória, amely sem harmonizált közösségi kategóriának, sem alkategóriának nem felel meg. Ilyen esetben az a tagállam, amelyben Ön a vezetői engedélyét lecseréli, nincs kötelezve a nemzeti kategória elismerésére, és előfordulhat, hogy azt nem tüntetik fel a vezetői engedélyen.

 • Kérhetek-e műanyag kártya formátumú vezetői engedélyt?

  A tagállamok saját belátásuk szerint döntenek a műanyag kártya vagy a papíralapú formátum mellett. A vezetői engedélyt lecserélni kívánó vezetők nem választhatnak a két formátum között. Olyan formátumú vezetői engedélyt kapnak, amilyen a tartózkodási hely szerinti országban érvényben van.

Kölcsönös elismerés
TOP
 • Rendelkezem egy tagállam által kibocsátott vezetői engedéllyel, és más tagállamba költözöm. Ott is elismerik majd a vezetői engedélyemet?

  A 91/439/EGK irányelv 1. cikkének 5. bekezdése szerint a más tagállamokban kiállított vezetői engedélyeket a tartózkodási hely szerinti tagállam köteles elismerni. Ezért Ön többé nem köteles lecserélni vezetői engedélyét, ha szokásos tartózkodási helyét más tagállamba helyezi át.

  Ha azonban vezetői engedélyét egy nem EU-országban kiállított vezetői engedély helyett kapta, a tagállamok nem kötelesek elismerni azt. Ilyen esetben forduljon az illetékes nemzeti hatóságokhoz.

 • A régi minta szerinti vezetői engedélyeket a jövőben is elismerik?

  Igen, a régi minta szerinti vezetői engedélyeket a tagállamok kölcsönösen elismerik. Habár a 91/439/EGK irányelv bevezette a vezetői engedélyek kölcsönös elismerésének elvét, a vezetői engedélyek érvényességi időtartamait a közösségi törvények nem harmonizálják. Ez azt jelenti, hogy nagyszámú (110-nél is több) különböző minta szerinti vezetői engedély van érvényben az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben. Legtöbbjük nem hasonlít a közösségi minta szerintire.

 • Szokásos tartózkodási helyem megváltozott. A tagállam, amelyben jelenleg élek, jogosult-e arra, hogy korlátozóbb jellegű érvényességi szabályokat vagy egészségügyi alkalmassági feltételeket alkalmazzon?

  A 91/439/EGK irányelv 1. cikkének 3. bekezdése feljogosítja a tagállamokat arra, hogy az általuk kiállított vezetői engedélyekkel azonos érvényességi időszakokat és egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat írjon elő a más tagállamok által kiállított vezetői engedélyek tulajdonosai számára, ha azok szokásos tartózkodási helye az adott tagállam. Az új érvényességi időszak a szokásos tartózkodási hely érvénybe lépésétől kezdve hatályos. Az érvényességi időszak megállapításához tekintse át az érvényességi időszakok összehasonlító nézetét a közösségi vezetői engedélyekről szóló bizottsági értelmező közlemény (2002. március 28.) I. részének B.1 szakaszában, valamint érdeklődjön a tartózkodási hely szerinti ország illetékes hatóságainál.

Járműkategóriák
TOP
 • Már rendelkezem egy tagállam által kibocsátott vezetői engedéllyel, és újabb kategóriát szeretnék hozzáadni. Mi a teendőm?

  Az illetékes hatóságoknak kell kérelmet benyújtania a szokásos tartózkodási hely szerinti országban. Az eredeti vezetői engedélyt az új kategória hozzáadásakor kicserélik.

 • Ha régi vezetői engedélyemet újra cserélem, továbbra is vezethetem ugyanazokat a járműveket?

  Ha egy régi vezetői engedélyt újra cseréli, illetve ha más okból (elvesztés vagy elhasználódás miatt) újat állítanak ki, az új minta szerinti vezetői engedélyen szereplő kategóriák nagyrészt azonosak a régivel. Ugyanolyan kategóriájú járművek vezetésére jogosult, mint korábban.

 • B kategóriás vezetői engedélyem van (< 3500 kg). Milyen típusú pótkocsit kapcsolhatok a járművemhez anélkül, hogy B+E kategóriájú jogosítványt kellene szereznem?

  B kategóriás vezetői engedéllyel a következő járműveket vezetheti:

  • A gépjárművezetői ülésen kívül nem több mint nyolc üléssel rendelkező, 3500 kilogramm megengedett maximális tömeget (MMT) nem meghaladó gépjárművek; az ebbe a kategóriába eső gépjárművek kombinálhatók a 750 kilogrammot nem meghaladó megengedett maximális tömegű pótkocsikkal;
  • B kategóriájú vontató és pótkocsi kombinációja, amennyiben a kombináció megengedett maximális tömege nem haladja meg a 3500 kilogrammot, és a pótkocsi megengedett maximális tömege nem haladja meg a vontatójármű terheletlen tömegét.

  B+E vezetői engedély szükséges a 3500 kilogrammot nem meghaladó maximális megengedett tömegű járművek és a pótkocsik minden egyéb kombinációjához.

  Az alábbi táblázat a különböző esetekben szükséges vezetői engedélyekre vonatkozó példákat mutat be:

  B kategóriájú jármű

  Üres tömegMMTPót-
  kocsi
  MMT
  Kombináció MMTSzükséges vezetői engedélyMegjegyzések
  1025 kg1450 kg850 kg2300 kgBVontató jármű üres tömege > pótkocsi MMT, és kombináció MMT < 3500 kg
  890 kg1375 kg925 kg2300 kgB+EVontató jármű üres tömege < pótkocsi MMT; pótkocsi MMT > 750 kg
  1875 kg2955 kg745 kg3700 kgBPótkocsi MMT < 750 kg
  1875 kg2850 kg850 kg3700 kgB+EPótkocsi MMT > 750 kg, és kombináció MMT > 3500 kg
 • A tagállamok alkalmazhatnak-e korlátozóbb feltételeket adott kategóriájú vezetői engedélyek kiállítására?

  Az A1 kategória esetén a 91/439/EGK irányelv kimondja, hogy a tagállamok további korlátozó intézkedéseket hozhatnak.

 • Vezethetek-e B1 kategóriájú járművet A1 vagy A kategóriájú vezetői engedéllyel?

  A tagállamok ezt megengedhetik, de kizárólag saját területükön.

 • Vezethetek-e A1 kategóriájú járművet B kategóriájú vezetői engedéllyel?

  A tagállamok ezt megengedhetik, de kizárólag saját területükön.

 • Korlátozások nélkül vezethetek-e nehéz motorbiciklit?

  A nehéz motorbiciklik vezetéséhez általában két év előzetes tapasztalat szükséges. Ettől a követelménytől azonban el lehet tekinteni, ha a jelölt legalább 21 éves, és megfelel az előírt alkalmassági teszten (a tagállamok ezt a „rövidebb utat” saját belátásuk szerint engedélyezhetik).

Vezetői engedélyek kiállítása
TOP
 • Nincs vezetői engedélyem, és szeretnék szerezni egyet. Milyen formalitásokkal jár ez?

  Több feltételt is teljesíteni kell:

  • Az adott tagállamban (ahol jelentkezik) szokásos tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.
  • Elméleti és gyakorlati vizsgákat kell letennie.
  • Meg kell felelnie az egészségügyi alkalmassági (fizikai és pszichológiai) vizsgálatokon.
  • Meg kell felelnie az adott járműkategóriához előírt korhatárra vonatkozó követelményeknek.
  • Egy tagállamban csupán egy vezetői engedéllyel rendelkezhet, még ha vezetői engedélyét felfüggesztették vagy visszavonták is.
 • Diák vagyok, és az Európai Unió egy másik országában telepszem le a tanulmányaim folytatásához. Szeretnék vezetői engedélyt szerezni. Hol kell jelentkeznem?

  A 91/439/EGK irányelv különleges bánásmódot biztosít a más országban tanuló diákok számára. A szokásos tartózkodási hely szerinti országban, de a származási országban is jelentkezhetnek.

  A 91/439/EGK irányelv 9. cikke a szokásos tartózkodási helyet úgy definiálja, mint azt a helyet ahol az adott személy általában – azaz minden naptári évben legalább 185 napig – él, személyes és foglalkozásból adódó kötelékek miatt, illetve – foglalkozásból adódó kötelékekkel nem rendelkező személyek esetén – személyes kötelékek miatt, amelyek közeli kapcsolatot teremtenek a jelentkező és a tartózkodási helye között.

  Az egyetem vagy iskola látogatása nem tekinthető a szokásos tartózkodási hely megváltoztatásának.

  Ugyanakkor a 91/439/EGK irányelv 7. cikkének 1. bekezdése b) pontja kimondja, hogy azoknak a kérelmezőknek adható ki vezetői engedély, akiknek szokásos tartózkodási helye annak a tagállamnak a területén található, amelyik a vezetői engedélyt kiadja vagy aki bizonyítani tudja, hogy tanulmányi céllal ott töltött legalább hat hónapot.

  Ilyen esetben a vezetői engedélyt szerezni kívánó tanulók a származási országuk hatóságainál vagy a tartózkodási hely szerinti ország hatóságainál is kérelmezhetik a vezetői engedély kiadását.

 • B kategóriás vezetői engedélyt kívánok szerezni. Milyen egészségügyi feltételeknek kell megfelelnem?

  A 91/439/EGK irányelv III. melléklete meghatározza a vezetésre vonatkozó testi és szellemi alkalmassági minimumkövetelményeket.

  A B kategóriás jogosítványt kérelmezőket orvosi vizsgálatra kell kötelezni, mennyiben a vezetői engedély megszerzéséhez előírt eljárások vagy vizsgák során kitűnik, hogy a mellékletben említett egy vagy több egészségi probléma áll fenn az esetükben (például hallásproblémák, szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség, idegrendszeri betegségek stb.).

  További információkért lásd a „PRINCIPLES - Prerogatives of the Member State of residence” (ALAPELVEK – A tartózkodási hely szerinti tagállam előjogai) című anyagot, különösen az I. és II. csoportok megkülönböztetéséről.

 • Buszsofőr szeretnék lenni. Milyen egészségügyi feltételeknek kell megfelelnem?

  Ebben az esetben a kérelmezők a 91/439/EGK irányelv szerinti besorolás 2. csoportjába esnek. A vezetői engedély első ízben történő kiadása előtt a kérelmezőket orvosi vizsgálatra kell kötelezni, és azt követően a járművezetőket időszakos orvosi felülvizsgálatnak kell alávetni, amint ezt a nemzeti jogszabályok előírják.

  További információkért lásd a „PRINCIPLES - Prerogatives of the Member State of residence” (ALAPELVEK – A tartózkodási hely szerinti tagállam előjogai) című anyagot, különösen az I. és II. csoportok megkülönböztetéséről.

 • Hogyan zajlik a járművezetői vizsga?

  A járművezetői vizsga a 91/439/EGK irányelv II. mellékletében leírt módon történik. A vizsga két részből áll. Az első a kérelmező elméleti tudását méri fel. A második a kérelmező vezetésre való alkalmasságát és közlekedési helyzetekben való viselkedését méri fel a gyakorlatban.

 • Lehet-e két különböző, más tagállamok által kibocsátott vezetői engedélyem?

  A 91/439/EGK irányelv 7. cikkének 5. bekezdése világosan kimondja, hogy senki nem rendelkezhet több, mint egy tagállam által kiállított vezetői engedéllyel. Ez a visszavont vezetői engedélyekre is vonatkozik.

A vezetői engedélyek megújítása
TOP
 • Vezetői engedélyem hamarosan lejár. Hol kérhetem a megújítását?

  A vezetői engedélyt lejárata előtt meg kell újíttatni a szokásos tartózkodási hely szerinti állam hatóságaival.

 • Hollandiából származom, és korlátozott időtartamra szóló B kategóriás vezetői engedélyem van. Franciaországba költözöm, ahol a B kategóriás jogosítványokat korlátlan időre állítják ki. Hollandiai vezetői engedélyem hamarosan lejár. Meddig lesz érvényes az új vezetői engedélyem?

  A vezetői engedély megújítását a szokásos tartózkodási hely szerinti állam hatóságainál kell kérelmezni. Ők ezután az adott ország nemzeti vezetői engedélyét állítják ki az Ön számára.

  Ebben a példában a vezetői engedély lejártakor a francia hatóságokhoz kell fordulni. A hatóságok korlátlan érvényességű francia vezetői engedélyt állítanak ki.

 • Miután másik tagállamban telepedtem le, megújíthatom-e a vezetői engedélyemet a származási országomban?

  Nem, ilyen esetben nem kérelmezheti a vezetői engedély megújítását a származási országban. A szokásos tartózkodási hely szerinti ország hatóságaihoz kell fordulnia. A vezetői engedély megújításához nem választhat a két állam között.

 • Szükség van-e orvosi alkalmassági vizsgálatra a lejárt vezetői engedély megújításához?

  Ha a vezetői engedély lejárt, és meg kell újítani, egészségügyi igazolásra lehet szükség. Ez a követelmény tagállamonként eltérő. Ezért javasoljuk, hogy forduljon a szokásos tartózkodási hely szerinti ország hatóságaihoz.

 • Ha vezetői engedélyemet más tagállamban újítom meg, be kell-e mutatnom annak hiteles fordítását?

  Nem, nincs szükség a vezetői engedély fordításának bemutatására, ha más tagállamban újítja meg azt. A 91/439/EGK irányelv kimondja, hogy a cserét végző tagállamnak kell megvizsgálnia, hogy a benyújtott vezetői engedély érvényes-e még. Éppen ezért ez a tartózkodási hely szerinti tagállam feladata. A tagállamok azonban kötelesek segíteni egymást az irányelv alkalmazásában, és szükség esetén az információcserében.

 • A megújításkor megőrzöm-e szerzett jogaimat?

  Általában véve igaz, hogy a szerzett jogok a vezetői engedély megújításakor megőrződnek.

  A Bizottság 2008/766/EK határozata (2008. augusztus 25.) a vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségről megerősíti ezt az alapelvet.

  Egyes esetekben, például az orvosi vizsgálatok tekintetében azonban a nemzeti előírások továbbra is érvényben maradnak. Javasoljuk, hogy forduljon a nemzeti hatóságokhoz.

Vezetői engedély ellopása vagy elvesztése
TOP
 • What do I have to do if I already hold a driving licence issued by a Member State, but I lose it or it is stolen?

  Erről a 91/439/EGK irányelv 8. cikkének 5. bekezdése rendelkezik: Annak a vezetői engedélynek a cseréjét, amelyik pl. elveszett, vagy amelyet elloptak, annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatóságától lehet kérni, ahol a jogosult szokásos tartózkodási helye található; e hatóságok a cserét a rendelkezésükre álló információ, vagy indokolt esetben, az eredeti engedélyt kiállító tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságától kapott igazolás alapján végzik.

  Két szituációt kell megkülönböztetnünk:

  • Ha szokásos tartózkodási helye a vezetői engedélyt kiállító állam, kérheti az eredeti vezetői engedély másolatát.
  • Ha szokásos tartózkodási helye a vezetői engedélyt kiállító államtól eltérő EU- vagy EGT-állam, nem kérheti az eredeti vezetői engedély másolatát. A szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam új vezetői engedélyt állít ki a birtokában lévő adatok alapján.
Vezetői engedélyek bevonása, valamint végleges és ideiglenes visszavonása
TOP
 • Mit tegyek, ha vezetői engedélyemet a tartózkodási helyem szerinti országban vonják vissza?

  Ha a szokásos tartózkodási helye szerinti ország eltér a kiállító államtól, a büntetés hatásai ugyanazok. A szokásos tartózkodási hely szerinti ország adminisztratív és büntetőjogi törvényei teljes hatállyal bírnak. Az irat visszavonva marad (vagy adott esetben korlátozást léptetnek érvénybe hozzá).

 • Mit tegyek, ha vezetői engedélyemet a tartózkodási helyemtől eltérő államban vonják vissza?

  Ilyen esetben a tagállam döntése csak saját területére vonatkozik. Amikor az állampolgár elhagyja a büntetést kiszabó országot, a hatóságok kötelesek visszaszolgáltatni a vezetői engedélyét.

Korhatárok
TOP
 • Vannak-e kivételek a B kategóriás vezetői engedély 18 éves korhatára alól?

  Erről a 91/439/EGK irányelv 6. cikkének 2. bekezdésében van szó: A tagállamok eltérhetnek a minimális életkori feltételektől, és a 17. életévtől kezdődően kiadhatnak vezetői engedélyeket.

 • A 18 év alattiaknak kiállított B kategóriás vezetői engedélyeket más tagállamok is elismerik?

  A 91/439/EGK irányelv 6. cikkének 3. bekezdése kimondja, hogy a tagállamok megtagadhatják az olyan vezetői engedélyek érvényességének elismerését a területükön, amelyeket 18 év alatti vezetőknek adtak ki.

Az EU-n kívüli országokra vonatkozó tudnivalók
TOP
 • Mit tegyek, ha vezetői engedélyemet az Európai Unión kívüli országban szereztem?

  A tagállamok nem kötelesek elismerni az ilyen vezetői engedélyeket, még ha egy másik tagállam már el is ismerte azokat. Ilyen esetben vezetői engedélye elismeréséről érdeklődjön az illetékes nemzeti hatóságoknál.

 • Mi a teendőm, ha nemzetközi vezetői engedéllyel rendelkezem?

  A nemzetközi vezetői engedély csupán a nemzeti vezetői engedély angol fordítása. Hasznos lehet például közúti ellenőrzések során vagy a vezetői engedély cseréjekor. Emellett szüksége van a nemzetközi vezetői engedélyt kiállító állam által kibocsátott érvényes nemzeti vezetői engedélyre is.

  Ha többet szeretne tudni arról, mikor lehet szüksége nemzetközi vezetői engedélyre, forduljon a meglátogatni kívánt ország hatóságaihoz.

Betűméret csökkentéseBetűméret növeléseKüldje el az oldalt ismerősének!Nyomtatóbarát változat