Kapcsolat

Kérdése van? Böngésszen az alábbi népszerű témák között!

Vezetői engedély

A Közösségi minta szerinti vezetői engedély

Az oldal tetejére

Kötelező lecserélnem régi vezetői engedélyemet az új, közösségi minta szerintire?

Nem, mivel a régi vezetői engedélyek a lejárati dátumig érvényesek maradnak. Kötelező azonban lecserélni őket, még mielőtt lejárnának. Az érvényességi időszak a vezetői engedélyen van feltüntetve, de ha a tartózkodási hely szerinti ország törvényei ennél rövidebb időszakot írnak elő, akkor ez a rövidebb időszak a mérvadó. Külön kérésre a vezetői engedély korábban is cserélhető. Ilyenkor a régi minta szerinti engedélyen szereplő kategóriáknak megfelelő új, közösségi minta szerinti vezetői engedélyt kap.

Az oldal tetejére

Milyen következményekkel jár, ha régi vezetői engedélyemet lecserélem a közösségi minta szerinti vezetői engedélyre?

Néhány nagyon ritka esetet kivéve semmi nem változik, sem az Ön jogaira, sem pedig a kölcsönös elismerésre nézve. Az új, közösségi minta szerinti vezetői engedély ugyanakkor megkönnyíti a tartózkodási hely szerinti ország adminisztratív szerveinél a jogok érvényesítését és az eljárások lefolytatását.

Az oldal tetejére

Vezetéskor mindig magamnál kell tartanom a vezetői engedélyemet?

Ez az egyes tagállamok nemzeti hatóságainak előírásaitól függ. Amikor azonban más országba utazik, javasolt a vezetői engedélyt magánál tartani, mert a legtöbb tagállamban ez kötelező.

Az oldal tetejére

Fel vannak tüntetve a vezetői engedélyemen az országomban érvényben lévő kategóriák?

A vezetői engedélyen fel vannak tüntetve az országok szerinti kategóriák, de ezeket a közösségi törvények még nem harmonizálták. Nem keverendők össze a harmonizált opcionális alkategóriákkal (A1, B1, C1, C1+E, D1 és D1+E), melyek a tartózkodási hely szerinti ország megváltozásakor kölcsönösen elismerhetők.

A nemzeti kategória egy példája a T (vontató) kategória, amely sem harmonizált közösségi kategóriának, sem alkategóriának nem felel meg. Ilyen esetben az a tagállam, amelyben Ön a vezetői engedélyét lecseréli, nincs kötelezve a nemzeti kategória elismerésére, és előfordulhat, hogy azt nem tüntetik fel a vezetői engedélyen.

Az oldal tetejére

Kérhetek-e műanyag kártya formátumú vezetői engedélyt?

A tagállamok saját belátásuk szerint döntenek a műanyag kártya vagy a papíralapú formátum mellett. A vezetői engedélyt lecserélni kívánó vezetők nem választhatnak a két formátum között. Olyan formátumú vezetői engedélyt kapnak, amilyen a tartózkodási hely szerinti országban érvényben van.

Kölcsönös elismerés

Az oldal tetejére

Rendelkezem egy tagállam által kibocsátott vezetői engedéllyel, és más tagállamba költözöm. Ott is elismerik majd a vezetői engedélyemet?

A 91/439/EGK irányelv 1. cikkének 5. bekezdése szerint a más tagállamokban kiállított vezetői engedélyeket a tartózkodási hely szerinti tagállam köteles elismerni. Ezért Ön többé nem köteles lecserélni vezetői engedélyét, ha szokásos tartózkodási helyét más tagállamba helyezi át.

Ha azonban vezetői engedélyét egy nem EU-országban kiállított vezetői engedély helyett kapta, a tagállamok nem kötelesek elismerni azt. Ilyen esetben forduljon az illetékes nemzeti hatóságokhoz.

Az oldal tetejére

A régi minta szerinti vezetői engedélyeket a jövőben is elismerik?

Igen, a régi minta szerinti vezetői engedélyeket a tagállamok kölcsönösen elismerik. Habár a 91/439/EGK irányelv bevezette a vezetői engedélyek kölcsönös elismerésének elvét, a vezetői engedélyek érvényességi időtartamait a közösségi törvények nem harmonizálják. Ez azt jelenti, hogy nagyszámú (110-nél is több) különböző minta szerinti vezetői engedély van érvényben az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben. Legtöbbjük nem hasonlít a közösségi minta szerintire.

Az oldal tetejére

Szokásos tartózkodási helyem megváltozott. A tagállam, amelyben jelenleg élek, jogosult-e arra, hogy korlátozóbb jellegű érvényességi szabályokat vagy egészségügyi alkalmassági feltételeket alkalmazzon?

A 91/439/EGK irányelv 1. cikkének 3. bekezdése feljogosítja a tagállamokat arra, hogy az általuk kiállított vezetői engedélyekkel azonos érvényességi időszakokat és egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat írjon elő a más tagállamok által kiállított vezetői engedélyek tulajdonosai számára, ha azok szokásos tartózkodási helye az adott tagállam. Az új érvényességi időszak a szokásos tartózkodási hely érvénybe lépésétől kezdve hatályos. Az érvényességi időszak megállapításához tekintse át az érvényességi időszakok összehasonlító nézetét a közösségi vezetői engedélyekről szóló bizottsági értelmező közlemény (2002. március 28.) I. részének B.1 szakaszában, valamint érdeklődjön a tartózkodási hely szerinti ország illetékes hatóságainál.

Járműkategóriák

Az oldal tetejére

Már rendelkezem egy tagállam által kibocsátott vezetői engedéllyel, és újabb kategóriát szeretnék hozzáadni. Mi a teendőm?

Az illetékes hatóságoknak kell kérelmet benyújtania a szokásos tartózkodási hely szerinti országban. Az eredeti vezetői engedélyt az új kategória hozzáadásakor kicserélik.

Az oldal tetejére

Ha régi vezetői engedélyemet újra cserélem, továbbra is vezethetem ugyanazokat a járműveket?

Ha egy régi vezetői engedélyt újra cseréli, illetve ha más okból (elvesztés vagy elhasználódás miatt) újat állítanak ki, az új minta szerinti vezetői engedélyen szereplő kategóriák nagyrészt azonosak a régivel. Ugyanolyan kategóriájú járművek vezetésére jogosult, mint korábban.

Az oldal tetejére

B kategóriás vezetői engedélyem van (< 3500 kg). Milyen típusú pótkocsit kapcsolhatok a járművemhez anélkül, hogy B+E kategóriájú jogosítványt kellene szereznem?

B kategóriás vezetői engedéllyel a következő járműveket vezetheti:

  • A gépjárművezetői ülésen kívül nem több mint nyolc üléssel rendelkező, 3500 kilogramm megengedett maximális tömeget (MMT) nem meghaladó gépjárművek; az ebbe a kategóriába eső gépjárművek kombinálhatók a 750 kilogrammot nem meghaladó megengedett maximális tömegű pótkocsikkal;
  • B kategóriájú vontató és pótkocsi kombinációja, amennyiben a kombináció megengedett maximális tömege nem haladja meg a 3500 kilogrammot, és a pótkocsi megengedett maximális tömege nem haladja meg a vontatójármű terheletlen tömegét.

B+E vezetői engedély szükséges a 3500 kilogrammot nem meghaladó maximális megengedett tömegű járművek és a pótkocsik minden egyéb kombinációjához.

Az alábbi táblázat a különböző esetekben szükséges vezetői engedélyekre vonatkozó példákat mutat be:

B kategóriájú jármű

Üres tömegMMTPót-
kocsi
MMT
Kombináció MMTSzükséges vezetői engedélyMegjegyzések
1025 kg1450 kg850 kg2300 kgBVontató jármű üres tömege > pótkocsi MMT, és kombináció MMT < 3500 kg
890 kg1375 kg925 kg2300 kgB+EVontató jármű üres tömege < pótkocsi MMT; pótkocsi MMT > 750 kg
1875 kg2955 kg745 kg3700 kgBPótkocsi MMT < 750 kg
1875 kg2850 kg850 kg3700 kgB+EPótkocsi MMT > 750 kg, és kombináció MMT > 3500 kg

Az oldal tetejére

A tagállamok alkalmazhatnak-e korlátozóbb feltételeket adott kategóriájú vezetői engedélyek kiállítására?

Az A1 kategória esetén a 91/439/EGK irányelv kimondja, hogy a tagállamok további korlátozó intézkedéseket hozhatnak.

Az oldal tetejére

Vezethetek-e B1 kategóriájú járművet A1 vagy A kategóriájú vezetői engedéllyel?

A tagállamok ezt megengedhetik, de kizárólag saját területükön.

Az oldal tetejére

Vezethetek-e A1 kategóriájú járművet B kategóriájú vezetői engedéllyel?

A tagállamok ezt megengedhetik, de kizárólag saját területükön.

Az oldal tetejére

Korlátozások nélkül vezethetek-e nehéz motorbiciklit?

A nehéz motorbiciklik vezetéséhez általában két év előzetes tapasztalat szükséges. Ettől a követelménytől azonban el lehet tekinteni, ha a jelölt legalább 21 éves, és megfelel az előírt alkalmassági teszten (a tagállamok ezt a „rövidebb utat” saját belátásuk szerint engedélyezhetik).

Vezetői engedélyek kiállítása

Az oldal tetejére

Nincs vezetői engedélyem, és szeretnék szerezni egyet. Milyen formalitásokkal jár ez?

Több feltételt is teljesíteni kell:

  • Az adott tagállamban (ahol jelentkezik) szokásos tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.
  • Elméleti és gyakorlati vizsgákat kell letennie.
  • Meg kell felelnie az egészségügyi alkalmassági (fizikai és pszichológiai) vizsgálatokon.
  • Meg kell felelnie az adott járműkategóriához előírt korhatárra vonatkozó követelményeknek.
  • Egy tagállamban csupán egy vezetői engedéllyel rendelkezhet, még ha vezetői engedélyét felfüggesztették vagy visszavonták is.

Az oldal tetejére

Diák vagyok, és az Európai Unió egy másik országában telepszem le a tanulmányaim folytatásához. Szeretnék vezetői engedélyt szerezni. Hol kell jelentkeznem?

A 91/439/EGK irányelv különleges bánásmódot biztosít a más országban tanuló diákok számára. A szokásos tartózkodási hely szerinti országban, de a származási országban is jelentkezhetnek.

A 91/439/EGK irányelv 9. cikke a szokásos tartózkodási helyet úgy definiálja, mint azt a helyet ahol az adott személy általában – azaz minden naptári évben legalább 185 napig – él, személyes és foglalkozásból adódó kötelékek miatt, illetve – foglalkozásból adódó kötelékekkel nem rendelkező személyek esetén – személyes kötelékek miatt, amelyek közeli kapcsolatot teremtenek a jelentkező és a tartózkodási helye között.

Az egyetem vagy iskola látogatása nem tekinthető a szokásos tartózkodási hely megváltoztatásának.

Ugyanakkor a 91/439/EGK irányelv 7. cikkének 1. bekezdése b) pontja kimondja, hogy azoknak a kérelmezőknek adható ki vezetői engedély, akiknek szokásos tartózkodási helye annak a tagállamnak a területén található, amelyik a vezetői engedélyt kiadja vagy aki bizonyítani tudja, hogy tanulmányi céllal ott töltött legalább hat hónapot.

Ilyen esetben a vezetői engedélyt szerezni kívánó tanulók a származási országuk hatóságainál vagy a tartózkodási hely szerinti ország hatóságainál is kérelmezhetik a vezetői engedély kiadását.

Az oldal tetejére

B kategóriás vezetői engedélyt kívánok szerezni. Milyen egészségügyi feltételeknek kell megfelelnem?

A 91/439/EGK irányelv III. melléklete meghatározza a vezetésre vonatkozó testi és szellemi alkalmassági minimumkövetelményeket.

A B kategóriás jogosítványt kérelmezőket orvosi vizsgálatra kell kötelezni, mennyiben a vezetői engedély megszerzéséhez előírt eljárások vagy vizsgák során kitűnik, hogy a mellékletben említett egy vagy több egészségi probléma áll fenn az esetükben (például hallásproblémák, szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség, idegrendszeri betegségek stb.).

További információkért lásd a „PRINCIPLES - Prerogatives of the Member State of residence” (ALAPELVEK – A tartózkodási hely szerinti tagállam előjogai) című anyagot, különösen az I. és II. csoportok megkülönböztetéséről.

Az oldal tetejére

Buszsofőr szeretnék lenni. Milyen egészségügyi feltételeknek kell megfelelnem?

Ebben az esetben a kérelmezők a 91/439/EGK irányelv szerinti besorolás 2. csoportjába esnek. A vezetői engedély első ízben történő kiadása előtt a kérelmezőket orvosi vizsgálatra kell kötelezni, és azt követően a járművezetőket időszakos orvosi felülvizsgálatnak kell alávetni, amint ezt a nemzeti jogszabályok előírják.

További információkért lásd a „PRINCIPLES - Prerogatives of the Member State of residence” (ALAPELVEK – A tartózkodási hely szerinti tagállam előjogai) című anyagot, különösen az I. és II. csoportok megkülönböztetéséről.

Az oldal tetejére

Hogyan zajlik a járművezetői vizsga?

A járművezetői vizsga a 91/439/EGK irányelv II. mellékletében leírt módon történik. A vizsga két részből áll. Az első a kérelmező elméleti tudását méri fel. A második a kérelmező vezetésre való alkalmasságát és közlekedési helyzetekben való viselkedését méri fel a gyakorlatban.

Az oldal tetejére

Lehet-e két különböző, más tagállamok által kibocsátott vezetői engedélyem?

A 91/439/EGK irányelv 7. cikkének 5. bekezdése világosan kimondja, hogy senki nem rendelkezhet több, mint egy tagállam által kiállított vezetői engedéllyel. Ez a visszavont vezetői engedélyekre is vonatkozik.

A vezetői engedélyek megújítása

Az oldal tetejére

Vezetői engedélyem hamarosan lejár. Hol kérhetem a megújítását?

A vezetői engedélyt lejárata előtt meg kell újíttatni a szokásos tartózkodási hely szerinti állam hatóságaival.

Az oldal tetejére

Hollandiából származom, és korlátozott időtartamra szóló B kategóriás vezetői engedélyem van. Franciaországba költözöm, ahol a B kategóriás jogosítványokat korlátlan időre állítják ki. Hollandiai vezetői engedélyem hamarosan lejár. Meddig lesz érvényes az új vezetői engedélyem?

A vezetői engedély megújítását a szokásos tartózkodási hely szerinti állam hatóságainál kell kérelmezni. Ők ezután az adott ország nemzeti vezetői engedélyét állítják ki az Ön számára.

Ebben a példában a vezetői engedély lejártakor a francia hatóságokhoz kell fordulni. A hatóságok korlátlan érvényességű francia vezetői engedélyt állítanak ki.

Az oldal tetejére

Miután másik tagállamban telepedtem le, megújíthatom-e a vezetői engedélyemet a származási országomban?

Nem, ilyen esetben nem kérelmezheti a vezetői engedély megújítását a származási országban. A szokásos tartózkodási hely szerinti ország hatóságaihoz kell fordulnia. A vezetői engedély megújításához nem választhat a két állam között.

Az oldal tetejére

Szükség van-e orvosi alkalmassági vizsgálatra a lejárt vezetői engedély megújításához?

Ha a vezetői engedély lejárt, és meg kell újítani, egészségügyi igazolásra lehet szükség. Ez a követelmény tagállamonként eltérő. Ezért javasoljuk, hogy forduljon a szokásos tartózkodási hely szerinti ország hatóságaihoz.

Az oldal tetejére

Ha vezetői engedélyemet más tagállamban újítom meg, be kell-e mutatnom annak hiteles fordítását?

Nem, nincs szükség a vezetői engedély fordításának bemutatására, ha más tagállamban újítja meg azt. A 91/439/EGK irányelv kimondja, hogy a cserét végző tagállamnak kell megvizsgálnia, hogy a benyújtott vezetői engedély érvényes-e még. Éppen ezért ez a tartózkodási hely szerinti tagállam feladata. A tagállamok azonban kötelesek segíteni egymást az irányelv alkalmazásában, és szükség esetén az információcserében.

Az oldal tetejére

A megújításkor megőrzöm-e szerzett jogaimat?

Általában véve igaz, hogy a szerzett jogok a vezetői engedély megújításakor megőrződnek.

A Bizottság 2008/766/EK határozata (2008. augusztus 25.) a vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségről megerősíti ezt az alapelvet.

Egyes esetekben, például az orvosi vizsgálatok tekintetében azonban a nemzeti előírások továbbra is érvényben maradnak. Javasoljuk, hogy forduljon a nemzeti hatóságokhoz.

Vezetői engedély ellopása vagy elvesztése

Az oldal tetejére

What do I have to do if I already hold a driving licence issued by a Member State, but I lose it or it is stolen?

Erről a 91/439/EGK irányelv 8. cikkének 5. bekezdése rendelkezik: Annak a vezetői engedélynek a cseréjét, amelyik pl. elveszett, vagy amelyet elloptak, annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatóságától lehet kérni, ahol a jogosult szokásos tartózkodási helye található; e hatóságok a cserét a rendelkezésükre álló információ, vagy indokolt esetben, az eredeti engedélyt kiállító tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságától kapott igazolás alapján végzik.

Két szituációt kell megkülönböztetnünk:

  • Ha szokásos tartózkodási helye a vezetői engedélyt kiállító állam, kérheti az eredeti vezetői engedély másolatát.
  • Ha szokásos tartózkodási helye a vezetői engedélyt kiállító államtól eltérő EU- vagy EGT-állam, nem kérheti az eredeti vezetői engedély másolatát. A szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam új vezetői engedélyt állít ki a birtokában lévő adatok alapján.

Vezetői engedélyek bevonása, valamint végleges és ideiglenes visszavonása

Az oldal tetejére

Mit tegyek, ha vezetői engedélyemet a tartózkodási helyem szerinti országban vonják vissza?

Ha a szokásos tartózkodási helye szerinti ország eltér a kiállító államtól, a büntetés hatásai ugyanazok. A szokásos tartózkodási hely szerinti ország adminisztratív és büntetőjogi törvényei teljes hatállyal bírnak. Az irat visszavonva marad (vagy adott esetben korlátozást léptetnek érvénybe hozzá).

Az oldal tetejére

Mit tegyek, ha vezetői engedélyemet a tartózkodási helyemtől eltérő államban vonják vissza?

Ilyen esetben a tagállam döntése csak saját területére vonatkozik. Amikor az állampolgár elhagyja a büntetést kiszabó országot, a hatóságok kötelesek visszaszolgáltatni a vezetői engedélyét.

Korhatárok

Az oldal tetejére

Vannak-e kivételek a B kategóriás vezetői engedély 18 éves korhatára alól?

Erről a 91/439/EGK irányelv 6. cikkének 2. bekezdésében van szó: A tagállamok eltérhetnek a minimális életkori feltételektől, és a 17. életévtől kezdődően kiadhatnak vezetői engedélyeket.

Az oldal tetejére

A 18 év alattiaknak kiállított B kategóriás vezetői engedélyeket más tagállamok is elismerik?

A 91/439/EGK irányelv 6. cikkének 3. bekezdése kimondja, hogy a tagállamok megtagadhatják az olyan vezetői engedélyek érvényességének elismerését a területükön, amelyeket 18 év alatti vezetőknek adtak ki.

Az EU-n kívüli országokra vonatkozó tudnivalók

Az oldal tetejére

Mit tegyek, ha vezetői engedélyemet az Európai Unión kívüli országban szereztem?

A tagállamok nem kötelesek elismerni az ilyen vezetői engedélyeket, még ha egy másik tagállam már el is ismerte azokat. Ilyen esetben vezetői engedélye elismeréséről érdeklődjön az illetékes nemzeti hatóságoknál.

Az oldal tetejére

Mi a teendőm, ha nemzetközi vezetői engedéllyel rendelkezem?

A nemzetközi vezetői engedély csupán a nemzeti vezetői engedély angol fordítása. Hasznos lehet például közúti ellenőrzések során vagy a vezetői engedély cseréjekor. Emellett szüksége van a nemzetközi vezetői engedélyt kiállító állam által kibocsátott érvényes nemzeti vezetői engedélyre is.

Ha többet szeretne tudni arról, mikor lehet szüksége nemzetközi vezetői engedélyre, forduljon a meglátogatni kívánt ország hatóságaihoz.

Betűméret csökkentéseBetűméret növeléseKüldje el az oldalt ismerősének!Nyomtatóbarát változat

Nem kapott választ kérdésére?