Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта 

Поведение

Съществуват простички неща, които всеки от нас може да направи, за да са безопасни пътищата ни. Според изчисленията, ако всеки използва предпазен колан, спазва ограниченията на скоростта и не шофира под въздействието на алкохол, броят на загиналите по европейските пътища ще намалее с повече от 12 000 души на година.

Разсейване

Шофьорите трябва през цялото време да следят внимателно движението около себе си - не само заради своята собствена безопасност, но и заради безопасността на своите пътници и на останалите участници в движението.

Шофьорска книжка

Около 300 милиона души в ЕС притежават шофьорска книжка. ЕС планира да въведе стандартен дизайн на шофьорските книжки и да уеднакви изисквания за тяхното придобиване.

Образование, обучение и многократни нарушители

Някои шофьори освен от стандартните шофьорски курсове имат нужда и от допълнително обучение. Професионалните шофьори например трябва да преминат специално обучение, за да могат да работят в ЕС. На многократните нарушители може да се наложи да се запишат в рехабилитационна програма, за да подобрят своето поведение на пътя.

Спазване на правилата

Контролът за спазването на правилата за движение по пътищата не се ограничава само до наказването на нарушителите. Той служи и като възпиращо средство, насърчавайки отговорното шофиране.

Превишаване на скоростта

Превишената скорост е най-големият проблем в областта на пътната безопасност. Тя е основна причина за около 30% от смъртоносните катастрофи и силно повишава риска от произшествия.

Годност за управление на превозно средство

В Европа желаещите да придобият шофьорска книжка трябва да отговарят на минимални изисквания за физическа и психическа годност, но правилата в отделните страни се различават. Това ще се промени през 2013 г. с въвеждането на стандартна европейска шофьорска книжка.

Часове на шофиране

Със законите на ЕС се регулират максималните дневни и седмични часове на шофиране за професионалните шофьори, превозващи пътници или стоки.

Предпазни колани

Използването на предпазни колани във всички превозни средства е задължително от 2006 г. насам. Те са лесен и достъпен за всички начин за избягване на травми при катастрофи.