Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek 

Vad vi gör

Vi på EU-kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet arbetar med att göra de europeiska vägarna så säkra som möjligt för alla – fotgängare, cyklister och bilister.

Här på webbplatsen kan du läsa om vad vi gör för trafiksäkerheten. Det handlar om trafiksystemets tre delar – beteende i trafiken, fordon och infrastruktur.

Enligt den europeiska trafiksäkerhetsstadgans princip om ”delat ansvar”, samarbetar vi med hela samhället. Skolor, lokala organisationer, stora multinationella företag – alla har en funktion att fylla.