Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo 

Čo robíme?

Sme útvar pre mobilitu a dopravu Európskej komisie. Našou úlohou je zabezpečovať, aby boli európske cesty čo najbezpečnejšie pre všetkých účastníkov cestnej premávky – chodcov, cyklistov i vodičov.

Na tejto lokalite nájdete prehľad našej práce v oblasti cestnej bezpečnosti. Pokrýva všetky tri komponenty dopravného systému: správanie na cestách, vozidlá a infraštruktúru.

V záujme zvýšenia bezpečnosti na cestách spolupracujeme so všetkými zložkami spoločnosti rešpektujúc zásadu „spoločnej zodpovednosti“, ktorá je súčasťou Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky. Každá zo skupín v rámci spoločnosti, či už ide o miestne školy, vidiecke združenia alebo veľké nadnárodné spoločnosti, zohráva určitú úlohu.