Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst 

O nas

Każdy obywatel UE ma prawo do życia i pracy w warunkach bezpieczeństwa. Dlatego spacerując, jeżdżąc na rowerze, na motocyklu lub prowadząc samochód lub ciężarówkę, stwarzając przy tym minimum ryzyka doznania krzywdy lub śmierci. Podobnie, nasze uczestnictwo w ruchu drogowym nie powinno narażać na szwank innych jej użytkowników.

Na niniejszej witrynie przedstawiony jest zarys i dalsze informacje dotyczące prac Komisji nad bezpieczeństwem drogowym. Działalność obejmuje zagadnienia dotyczące postępowania, , pojazdu i infrastruktury, a więc trzech elementów, które składają się na system ruchu drogowego.

Uzgodnionym w Europie sposobem na zapewnienie lepszego bezpieczeństwa drogowego jest zasada „wspólnej odpowiedzialności”. Centralną rolę odgrywa w tym względzie Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zachęcając członków społeczności, a więc na przykład lokalną szkołę, stowarzyszenie wiejskie lub duże przedsiębiorstwo międzynarodowe, do wniesienia własnego wymiernego wkładu w poprawę bezpieczeństwa drogowego.

Ustawodawstwo UE w sprawie lusterek martwego pola wchodzi w życie od 1 kwietnia 2009 r.

Nowe ciężkie pojazdy wyposażane są w takie lusterka od roku 2006/2007 (dotyczy to nowych modeli i nowych pojazdów), natomiast w eksploatowanych już ciężkich pojazdach będą one wymieniane przez dniem 31 marca 2009 r.

Czynność ta ma na celu ochronę szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo użytkowników dróg, takich jak rowerzyści i motocykliści. Każdego roku około 400 użytkowników dróg traci życie w wypadkach, ponieważ kierowcy samochodów ciężarowych nie dostrzegają ich podczas wykonywania skrętu w prawo.