Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu  

Mūsu darbība

Mēs esam Eiropas Komisijas struktūrvienība, kas nodarbojas ar mobilitātes un transporta jautājumiem. Mēs cenšamies panākt, lai Eiropas ceļi un ielas būtu pēc iespējas drošāki visiem lietotājiem — gājējiem, riteņbraucējiem un autovadītājiem.

Šajā vietnē varat gūt priekšstatu par mūsu darbu ceļu satiksmes drošības labā. Satiksmi vienlaikus ietekmē trīs faktori — braukšanas kultūra, transportlīdzekļi un infrastruktūra.

Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, mēs sadarbojamies ar visām sabiedrības daļām, balstoties uz Eiropas ceļu satiksmes drošības hartā noteikto dalītas atbildības principu. Šajā darbā liela nozīme ir visiem sabiedrības locekļiem — gan no skolām, gan no vietējām lauku novadu organizācijām, gan no lieliem starptautiskiem uzņēmumiem.