Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä 

Tehtävämme

Olemme liikenteestä ja liikkumisesta vastaava Euroopan komission pääosasto. Työmme tarkoitus on varmistaa, että Euroopan maantiet ovat mahdollisimman turvallisia kaikille käyttäjille – jalankulkijoille, pyöräilijöille ja autoilijoille.

Tämä verkkosivusto esittelee liikenneturvallisuuden edistämiseksi tekemäämme työtä. Työ kattaa liikennejärjestelmän kolme osa-aluetta: liikennekäyttäytymisen, ajoneuvot ja infrastruktuurin.

Pyrimme tekemään maanteistä turvallisempia tekemällä yhteistyötä kaikkien yhteiskuntaryhmien kanssatieliikenneturvallisuutta koskevassa eurooppalaisessa peruskirjassa määritellyn jaetun vastuun periaatteen mukaisesti. Kaikilla yhteiskunnan ryhmillä – lähikouluilla, maaseutuyhdistyksillä, suurilla monikansallisilla yrityksillä – on oma osansa liikenneturvallisuuden edistämisessä.