Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem 

Millega me tegeleme?

Oleme Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi osakond. Meie eesmärk on tagada, et Euroopa maanteed on liiklejatele – jalakäijad, jalgratturid ja sõidukijuhid – võimalikult ohutud.

Käesoleval leheküljel antakse ülevaade meie tööst liiklusohutuse valdkonnas. See hõlmab liikluskäitumist, sõidukeid ja infrastruktuuri, mis on liiklussüsteemi kolm alustala.

Selleks et muuta meie maanteed ohutumaks, peame koostööd tegema kõigi ühiskonna osadega nn jagatud vastutuse põhimõtte alusel, mis on sätestatud Euroopa Liiklusohutuse Hartas. Kõigil ühiskonnagruppidel – kohalikud koolid, maapiirkondade ühendused, suured rahvusvahelised ettevõtted – on kanda oma osa.