Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου 

Ο ρόλος μας

Είμαστε η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η αρμόδια για την κινητικότητα και τις μεταφορές. Εργαζόμαστε προκειμένου οι ευρωπαϊκοί δρόμοι να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς για όλους τους χρήστες τους, δηλαδή τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τους οδηγούς.

Ο δικτυακός τόπος αυτός σάς παρουσιάζει το έργο μας στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Αναφέρεται στις 3 βασικές συνιστώσες του κυκλοφοριακού συστήματος, δηλαδή τη συμπεριφορά, τα οχήματα και την υποδομή.

Για να κάνουμε τους δρόμους μας ασφαλέστερους, συνεργαζόμαστε με όλες τις κοινωνικές ομάδες με βάση την "αρχή της συνυπευθυνότητας" που προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Οδικής Ασφάλειας. Οι διάφορες κοινωνικές ομάδες - τα τοπικά σχολεία, οι αγροτικές ενώσεις, οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες - έχουν όλες τους κάποιο ρόλο να παίξουν για την επίτευξη του στόχου αυτού.