Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo 

Naše činnost

Náš tým spadá pod generální ředitelství pro mobilitu a dopravu Evropské komise. Naším cílem je, aby evropské silnice byly pro jejich uživatele (řidiče, cyklisty i chodce) co nejbezpečnější.

Na těchto stránkách naleznete základní informace o naší práci v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Stránky se týkají chování účastníků provozu, vozidel a infrastruktury, což jsou tři základní složky, jež tvoří dopravní systém.

Aby byly silnice bezpečnější, spolupracujeme se všemi skupinami obyvatel, a to podle principu „společné odpovědnosti“, jak je stanoven v Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu. Svou úlohu zde mají všechny skupiny společnosti – školy, venkovská sdružení i nadnárodní společnosti.