Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта 

Какво правим ние

Ние сме отделът на Европейската комисия за мобилност и транспорт. Работим за гарантиране на максималната безопасност на европейските пътища за всички хора по тях – пешеходци, велосипедисти и шофьори.

Този сайт представя нашата работа в областта на пътната безопасност. В него разглеждаме поведението, превозните средства и инфраструктурата – трите съставни части на системата за пътно движение.

За да направим нашите пътища по-безопасни, ние работим с представители на всички обществени групи на принципа на „споделената отговорност“, залегнал в основата на Европейската харта за пътна безопасност. Училищата, селскостопанските асоциации, големите мултинационални компании – всички оказват влияние.