EUROPEISKA KOMMISSIONEN

andra enheter

Rättigheter för EU-passagerare till Android

Android
2.1+
Applikationen Rättigheter för EU-passagerare ger användarna klar och tydlig information om deras rättigheter som resenärer inom Europeiska unionen. Informationen presenteras i form av frågor och svar, vilket gör det enkelt för användarna att avgöra vilken sorts problem de har råkat ut för. De får därefter en tydlig beskrivning av vilka rättigheter de har och vad de kan göra.

Appen Rättigheter för EU-passagerare kan hämtas till Android-enheter med operativsystemet Android 2.1 (Eclair) eller senare. Läs av lämplig QR-kod eller klicka på följande länk till Google Play för att hämta applikationen.Google Android


Appen erbjuds kostnadsfritt på 22 språk och lagras lokalt på den mobila enheten. Den kan därmed användas även om dataanslutning saknas under resans gång.