EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Startsida

Vad ska du göra om du tror att dina rättigheter som passagerare har kränkts?

Om du anser att dina rättigheter som tågpassagerare har kränkts:

  • Ska du först kontakta tågbolaget eller stationschefen.
  • Om du inte är nöjd med deras svar kan du lämna in ett klagomål hos en nationell tillsynsmyndighet.

OBS! Klagomål ska i princip alltid lämnas in i landet där incidenten skedde.