EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Startsida

Har ditt bagage försvunnit, försenats eller skadats?

Innehållsrutans övre kant
Bagage som försvunnit, försenats eller skadats
  • Resa med flyg

    Om ditt bagage försvinner, skadas eller försenas kan du ha rätt till en kompensation på högst 1 220 euro.
    Flygbolagen är emellertid inte skadeståndsskyldiga om de har vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadorna eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder.
    Om bagaget är skadat ska du framställa dina krav till flygbolaget inom sju dagar från att du mottagit bagaget. För försenat bagage ska du framställa dina krav inom 21 dagar från det att du mottagit bagaget.
Videoklipp för borttappat, försenat eller skadat bagage

Innehållsrutans nedre kant

Vad du behöver veta!