EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Startsida

Alla har rättighet att resa.

Innehållsrutans övre kant
I Europa anser mer än var femte person att det kan vara svårt att resa på grund av hög ålder, funktionshinder eller begränsad rörlighet.

I Europa anser mer än var femte person att det kan vara svårt att resa på grund av hög ålder, funktionshinder eller begränsad rörlighet. Med målsättningen att göra varje resa
till en behaglig upplevelse har den europeiska unionen slagit fast ett antal rättigheter som gör att du kan resa med
flyg eller tåg precis som vilken annan person som helst.

Innehållsrutans nedre kant

Vad du behöver veta!