EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Startsida

Passagerares rättigheter vid busstransport

Förordning 181/2011 offentliggjordes den 28 februari 2011 och dess bestämmelser börjar gälla den 1 mars 2013.

Alla bestämmelser i förordningen gäller långfärder (dvs. längre än 250 km), medan bara vissa gäller alla sträckor, även kortare.

De nya rättigheterna som gäller långfärder (dvs. längre än 250 km) omfattar bl.a.:

 • Lämplig assistans (t.ex snacks, måltider eller förfriskningar samt, om det är nödvändigt, inkvartering upp till två nätter för högst 80 euro per natt, förutom i fall av svåra väderleksförhållanden eller större naturkatastrofer) vid inställda resor eller vid försening på mer än 90 minuter i fråga om resor som är längre än tre timmar.
 • Garanti om ersättning eller ombokning vid överbokningar eller inställda resor eller vid förseningar på mer än 120 minuter från den beräknade avgångstiden.
 • Kompensation med 50 % av biljettpriset vid försening på mer än 120 minuter från den beräknade avgångstiden, vid inställda resor och om bussföretaget underlåter att erbjuda passagerarna antingen ombokning eller ersättning.
 • Information när resan är inställd eller försenad.
 • Skydd av passagerare vid personskada, ekonomisk skada eller sakskada beroende på en vägtrafikolycka, framförallt med tanke på omedelbara praktiska behov efter en olycka (inklusive inkvartering upp till två nätter för högst 80 euro per natt).
 • Särskild kostnadsfri assistans för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet både på terminaler och ombord, och om så behövs, kostnadsfri transport för beledsagare.

Dessutom införs följande rättigheter vid samtliga resor (både över och under 250 km):

 • Förbud mot diskriminering i fråga om taxor och avtalsvillkor för passagerare på  grundval (direkt eller indirekt) av passagerarens nationalitet.
 • Förbud mot diskriminering av personer med funktionshinder och nedsatt rörelseförmåga samt ekonomisk kompensation för förlorade eller skadade rörlighetshjälpmedel vid en olycka.
 • Minimiregler för reseinformation till samtliga resenärer före och under resan, samt allmän information om deras rättigheter i terminaler och online. Om det är möjligt ska informationen på begäran tillhandahållas i lättillgängligt format för att hjälpa personer med nedsatt rörlighet.
 • Et system för bussföretagen för att hantera klagomål och som är tillgänglig för alla passagerare.
 • Oberoende nationella organ i alla medlemsstater med befogenheter att driva igenom förordningen och när så är lämpligt att utdöma påföljder.

För mer information