EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Startsida

Dina rättigheter som passagerare
när du reser med tåg

Innehållsrutans övre kant
Assistans för personer med begränsad rörlighet

Assistans för personer med nedsatt rörlighet

Tågföretag och stationsförvaltare ska hjälpa dig att stiga på internationella tåg. Du ska underrätta tågföretaget 48 timmar i förväg när du avser att resa med hjälp av det kommunikationsverktyg (t.ex. telefonnummer eller webbplats) som anges av tågföretaget. Du får också vanligtvis hjälp när du ska byta tåg och på ankomststationen.

Videoklipp för assistans för personer med begränsad rörlighet

Innehållsrutans nedre kant
Alla har rättighet att resaSkapa ett bokmärke och dela

Vad ska du göra om du tror att dina rättigheter som passagerare har kränkts?

Om du anser att dina rättigheter som tågpassagerare har kränkts:

  • Ska du först kontakta tågbolaget eller stationschefen.
  • Om du inte är nöjd med deras svar kan du lämna in ett klagomål hos en nationell tillsynsmyndighet.

OBS! Klagomål ska i princip alltid lämnas in i landet där incidenten skedde.