EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Startsida

Dina rättigheter som passagerare
när du reser med tåg

Innehållsrutans övre kant
Regler för icke-diskriminering av passagerare med begränsad rörlighet

Rätt till transport för resande med nedstatt rörlighet

Även om du har ett funktionshinder eller begränsad rörlighet så har du rätt att resa lika enkelt som andra medborgare.

Tågföretag och stationsförvaltare måste säkra diskrimineringsfritt tillträde till tågresor och inga extra kostnader för bokningar och biljetter får tas ut.

Videoklipp för assistans för personer med begränsad rörlighet

Innehållsrutans nedre kant
Alla har rättighet att resaSkapa ett bokmärke och dela

Vad ska du göra om du tror att dina rättigheter som passagerare har kränkts?

Om du anser att dina rättigheter som tågpassagerare har kränkts:

  • Ska du först kontakta tågbolaget eller stationschefen.
  • Om du inte är nöjd med deras svar kan du lämna in ett klagomål hos en nationell tillsynsmyndighet.

OBS! Klagomål ska i princip alltid lämnas in i landet där incidenten skedde.