EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Startsida

Dina rättigheter som passagerare
när du reser med tåg

Varje dag i hela Europa reser miljoner människor med tåg. Det är viktigt för den europeiska unionen att säkerställa att människor kan känna sig säkra och bekväma när de reser. Målet med den europeiska lagstiftningen som började gälla i december 2009 är att erbjuda tågpassagerare ett bättre skydd, vilket kommer att leda till att tjänsterna för tågpassagerare blir mer pålitliga och håller högre kvalitet.

Tågpassagerares
rättigheter gäller för alla internationella tågtransporttjänster inom EU.
Bland dessa rättigheter:
Sex grundläggande rättigheter som gäller vid alla tågtransporttjänster inom den europeiska unionen,
Fler rättigheter som gäller vid alla internationella tågtjänster.

Om du vill ha mer information om dina rättigheter när det gäller långa inrikestågresor, regionaltågresor, pendeltågresor och kollektivtrafikresor ska du kontakta det aktuella tågbolaget, biljettförsäljningsstället eller vända dig till den nationella tillsynsmyndigheten i ditt land.

Mer information om Tågpassagerares
rättigheter
och länder med undantag.