EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Startsida

Dina rättigheter som passagerare
när du reser med flyg

Innehållsrutans övre kant
Paketresor

Paketresor

Organisatörer och återförsäljare av paketresor ska tillhandahålla tydlig och fullständig information om bokade paketresor. De är skyldiga att hålla avtalade villkor och skydda passagerare i händelse av insolvens. Arrangörer av paketresor ska ge korrekt information om den bokade resan, uppfylla sina avtalade åtaganden och skydda passagerare i händelse av att arrangören blir insolvent.

Innehållsrutans nedre kant
blankSkapa ett bokmärke och dela

Vad ska du göra om du tror att dina rättigheter som passagerare har kränkts?

Om du anser att dina rättigheter enligt lagstiftningen om flygpassagerares rättigheter har kränkts:


  • Du ska först kontakta flygbolaget eller – när det gäller frågor som rör personer med minskad rörlighet – flygplatsen.
  • Om du inte är nöjd med deras svar kan du lämna in ett klagomål hos en Nationell tillsynsmyndighet.

OBS! Klagomål ska i princip alltid lämnas in i landet där incidenten skedde.