EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Startsida

Dina rättigheter som passagerare
när du reser med flyg

Innehållsrutans övre kant
Flygbolagets identitet

Flygbolagets identitet

Du ska informeras i förväg om vilket flygbolag som utför flygningen.

Flygbolag som inte bedöms vara säkra är förbjudna eller har begränsad rätt att flyga inom EU.

En lista över dessa flygbolag finns på:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_sv.htm

Innehållsrutans nedre kant
blankSkapa ett bokmärke och dela

Vad ska du göra om du tror att dina rättigheter som passagerare har kränkts?

Om du anser att dina rättigheter enligt lagstiftningen om flygpassagerares rättigheter har kränkts:


  • Du ska först kontakta flygbolaget eller – när det gäller frågor som rör personer med minskad rörlighet – flygplatsen.
  • Om du inte är nöjd med deras svar kan du lämna in ett klagomål hos en Nationell tillsynsmyndighet.

OBS! Klagomål ska i princip alltid lämnas in i landet där incidenten skedde.