EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Startsida

Dina rättigheter som passagerare
när du reser med flyg

Innehållsrutans övre kant
Bagage

Bagage

Om ditt bagage försvinner, skadas eller försenas kan du ha rätt till en kompensation på högst 1 220 euro.

Flygbolagen är emellertid inte skadeståndsskyldiga om de har vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadorna eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder.
Om bagaget är skadat ska du framställa dina krav till flygbolaget inom sju dagar från att du mottagit bagaget. För försenat bagage ska du framställa dina krav inom 21 dagar från det att du mottagit bagaget.

Videoklipp för ”Bagage”

Innehållsrutans nedre kant

Bagaget försvunnetSkapa ett bokmärke och dela

Vad ska du göra om du tror att dina rättigheter som passagerare har kränkts?

Om du anser att dina rättigheter enligt lagstiftningen om flygpassagerares rättigheter har kränkts:


  • Du ska först kontakta flygbolaget eller – när det gäller frågor som rör personer med minskad rörlighet – flygplatsen.
  • Om du inte är nöjd med deras svar kan du lämna in ett klagomål hos en Nationell tillsynsmyndighet.

OBS! Klagomål ska i princip alltid lämnas in i landet där incidenten skedde.