EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Startsida

Dina rättigheter som passagerare
när du reser med flyg

Innehållsrutans övre kant
Långa förseningar

Långa förseningar

Du har rätt till service från flygbolaget (telefonsamtal, förfriskningar, måltid, övernattning på hotell, transport till hotellet)
om förseningen är:

  • två timmar eller mer vid alla flygningar på högst 1 500 kilometer;
  • tre timmar eller mer vid alla längre flygningar inom EU och vid alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 500 kilometer;
  • fyra timmar eller mer vid flygningar på över 3 500 km utanför EU.

Om förseningen är mer än fem timmar och
du beslutar dig för att inte fortsätta resan, är du även berättigad till återbetalning av biljetten och att flygas tillbaka till den plats där du startade resan.

Om du anländer till din destination med en försening på minst tre timmar, kan du ha rätt till samma kompensation som du får om din flygning ställs in, om inte flygbolaget kan visa att förseningen beror på extraordinära omständigheter.

Innehållsrutans nedre kant

Inställt flyg? Skapa ett bokmärke och dela

Vad ska du göra om du tror att dina rättigheter som passagerare har kränkts?

Om du anser att dina rättigheter enligt lagstiftningen om flygpassagerares rättigheter har kränkts:


  • Du ska först kontakta flygbolaget eller – när det gäller frågor som rör personer med minskad rörlighet – flygplatsen.
  • Om du inte är nöjd med deras svar kan du lämna in ett klagomål hos en nationell tillsynsmyndighet.

OBS! Klagomål ska i princip alltid lämnas in i landet där incidenten skedde.