EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Startsida

Dina rättigheter som passagerare
när du reser med flyg

Innehållsrutans övre kant
Nekad ombordstigning

Nekad ombordstigning

När passagerare nekas ombordstigning på ett flyg ska flygbolaget först fråga passagerarna om någon är beredd att avstå från sin plats frivilligt i utbyte mot vissa förmåner. Dessutom ska bolaget erbjuda frivilliga att välja mellan att kostnaden för biljetten betalas tillbaka och att resan bokas om.

Du kan vara berättigad till kompensation på mellan 125 och 600 euro, beroende på flygresans längd och hur
långa förseningarna var före ombokningen. När frivilliga väljer ombokning ska flygbolaget även tillhandahålla service vid behov, till exempel mat, tillgång till en telefon, en eller flera nätters övernattning på hotell om det blir nödvändigt samt transport mellan flygplatsen och hotellet.

Videoklipp för ”Nekad ombordstigning”

Innehållsrutans nedre kant
blank Skapa ett bokmärke och dela

Vad ska du göra om du tror att dina rättigheter som passagerare har kränkts?

Om du anser att dina rättigheter enligt lagstiftningen om flygpassagerares rättigheter har kränkts:


  • Du ska först kontakta flygbolaget eller – när det gäller frågor som rör personer med minskad rörlighet – flygplatsen.
  • Om du inte är nöjd med deras svar kan du lämna in ett klagomål hos en Nationell tillsynsmyndighet.

OBS! Klagomål ska i princip alltid lämnas in i landet där incidenten skedde.