EVROPSKA KOMISIJA

Zavrnitev vkrcanja? Odpoved? Velika zamuda? Izgubljena prtljaga? Zmanjšana gibljivost?

V zadnjih tridesetih letih smo bili v Evropi priča velikemu porastu mobilnosti. Za milijone ljudi so potovanja postala stvarnost, celo pravica.

Potniki potrebujejo skupek načel, da se lažje zavedajo svojih pravic, če gre pri njihovem potovanju kaj narobe, in sicer ne glede na vrsto prevoza, ki ga uporabljajo, ter ne glede na to, če potovanje v celoti poteka v posamezni državi članici ali znotraj Skupnosti ali prek zunanjih meja.

Commissioner Siim Kallas

Siim Kallas
podpredsednik Komisije,
odgovoren za promet

Na podlagi tega se je EU zavezala, da postavi uporabnike v središče prometne politike.