EVROPSKA KOMISIJA

Domača stran

Kaj storiti, če menite, da so bile vaše pravice kršene?

Če menite, da so bile vaše pravice na podlagi zakonodaje o pravicah letalskih potnikov kršene:

  • se najprej obrnite na letalsko družbo ali – v primeru zmanjšane zmožnosti gibanja – na letališče;
  • če niste zadovoljni z odzivom, lahko vložite pritožbo pri enem od nacionalnih izvršilnih organov (National Enforcement Bodies – NEB); podrobnejše informacije o nacionalnih izvršilnih organih so na voljo na spletišču Evropske komisije: /transport/passengers/air/air_en.htm.
  • V primeru zadev v zvezi z izgubljeno, pozneje dostavljeno in/ali poškodovano prtljago se lahko obrnete na Evropski potrošniški center v vaši državi: ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

Prav tako se lahko obrnete na nacionalne potrošniške organizacije: ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national

OPOMBA: Pritožbe je načeloma treba vložiti v državi, kjer se je incident zgodil.